Matka Boża Bolesna
3
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Poświęcenie różańców

W przypadające 7 października Święto Matki Bożej Różańcowej ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium, podczas południowej sumy w licheńskiej bazylice poświęcił różańce, które następnie wierni obecni na celebracji mogli zabrać do swoich domów.

W trakcie Eucharystii kapłan odczytał list Konferencji Episkopatu Polski przygotowany podczas 379. Zebrania Plenarnego KEP w Siedlcach skierowany do wiernych w związku z przypadającym 14 października XVIII Dniem Papieskim, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.

W liście pasterze polskiego Kościoła zaakcentowali ewangeliczny dialog Boga Ojca z Jezusem Chrystusem, w którym pada słowo „Abba” tłumaczone jako „Tato, Tatusiu, Drogi Ojcze. – „Tym wyrażeniem Pan Jezus ujawnia również najgłębszy szacunek wobec Ojca, pełną pokoju i wzajemnego zrozumienia więź oraz całkowite i dobrowolne oddanie siebie ojcowskiej dyspozycji w dziele zbawienia”.

Dalej kardynałowie, arcybiskupi i biskupi piszą za św. Janem Pawłem II (Familiaris consortio), iż mężczyzna powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny, które objawi się poprzez odpowiedzialność za poczęte życie, troskliwe pełnienie obowiązków w procesie wychowania oraz dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego. Zdaniem polskich biskupów fundamentalny jest także udział ojca w procesie rozwoju wiary dziecka, które kształtuje obraz Boga poprzez przykład zachowań swojego biologicznego ojca.   

Nawiązując do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, biskupi zwrócili uwagę na ścisłe powiązanie ojcostwa z postawą patriotyzmu. Na pytanie w jaki sposób zachować i przekazać młodemu pokoleniu narodowe dziedzictwo, jako odpowiedź wskazali silną rodzinę. – „Dziś więc patriotyzm to troska o rodzinę opartą na silnym fundamencie miłości mężczyzny i kobiety, którzy odkrywają powołanie do macierzyństwa i ojcostwa, otwierając się na dar potomstwa. Przyjecie daru życia, jak i obowiązek wychowania dziecka, spoczywają zarówno na kobiecie, jak i mężczyźnie” – czytamy.

Na zakończenie biskupi odnieśli się do przesłania zbliżającego się XVIII Dnia Papieskiego. Wyrazili wdzięczność wszystkim ojcom, którzy realizują trud wychowania swoich dzieci, ogarniając modlitwą tych, którzy w sowim życiu nie doświadczyli autentycznej miłości Ojca. – „Zachęcamy, aby mężczyźni poprzez pielęgnowanie synowskiej relacji do Boga dojrzewali do roli męża i ojca w rodzinie oraz w tym powołaniu nieustannie się doskonalili”.

Przed zakończeniem Eucharystii ks. Adam Stankiewicz MIC poświęcił 1000 różańców, które następnie wierni uczestniczący w nabożeństwie mogli zabrać do swoich domów. Marianin zachęcał jednocześnie, aby ci, którzy je wezmą, pomodlili się w intencji rodzin, którym grozi rozpad. Kapłan przeszedł także przez środek świątyni z monstrancją, błogosławiąc wiernych Najświętszym Sakramentem.

Oprawę muzyczną Mszy Świętej przygotował chór z Bukowiny Tatrzańskiej.

Licheń Stary, 07 października 2018 r.  

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


21 listopada 2019
Czwartek

Warsztaty pisania ikon
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
16.30 Różaniec za zmarłych (stary cmentarz)
Wieczorne nabożeństwo do św. St. Papczyńskiego po Mszy św. o godz. 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą
Albert, Janusz, Konrad

Okres liturgiczny: Zwykły
Tydzień Psałterza: I
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Mch 2,15-29
Psalm responsoryjny: Ps 50
Ewangelia: Łk 19,41-44
realizacja LM Internet  LM Internet