Matka Boża Bolesna
podniesienie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wielka Nowenna Różańcowa została rozpoczęta
w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym

Podczas południowej sumy ks. Janusz Kumala MIC, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, zainaugurował Wielką Nowennę Różańcową (WNR), która w Polsce będzie trwała aż do 2026 roku.

Wielka Nowenna Różańcowa będzie trwała przez najbliższe 9 lat, aż do 2026 roku. Jest ona przygotowaniem do obchodów jubileuszu 200. rocznicy powstania Żywego Różańca. Tematem pierwszego roku WNR jest hasło: „Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego”.

Podczas homilii celebrujący  Eucharystię ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, powiedział, iż istotą pielgrzymowania jest spotkanie z Jezusem poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjęcia Jezusa w Komunii św., aby On nas umocnił i pokrzepił.
Zdaniem kapłana, droga życia chrześcijańskiego nie jest łatwa, jednak są na niej obecni Jezus i Maryja.

Kapłan przypomniał o wydarzeniu sprzed 166 laty, kiedy to dokładnie 29 września 1852 roku obraz Matki Bożej Licheńskiej został przeniesiony z lasu grąblińskiego do kościoła parafialnego w Licheniu Starym. - „Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które tu przybywa. Prosimy Matkę Boża o pomoc w beznadziejnych sytuacjach. Nie bójmy się zawierzyć naszych spraw Maryi. Ona na pewno nas  wysłucha, pocieszy, pomoże i to sprawi, że pojawi się uśmiech na naszej twarzy. Mając świadomość, że jest z nami Bóg, czujemy się bezpieczni, gdyż jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. A sami dla siebie dzięki temu jesteśmy braćmi siostrami w domu Boga. Jesteśmy zatem wspólnotą Kościoła, razem z Chrystusem i w Chrystusie”.

Zdaniem kustosza licheńskiego sanktuarium, winniśmy darzyć się szacunkiem, miłością i  życzliwością. Są to dary otrzymane od Boga, którymi powinniśmy żyć. – „Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego. Przychodzimy do kościoła w niedziele na Msze Św., aby o tym sobie przypominać i to sobie uświadamiać. Niedziela jest dniem spotkania z Bogiem i w tym dniu powinniśmy mieć czas na przemyślenie i uporządkowanie najważniejszych spraw” – mówił kaznodzieja.

Różaniec, czyli drabina do nieba.

W dalszej części homilii ks. Kumala nawiązał do rozpoczynającej się Wielkiej Nowenny Różańcowej. - „Chcemy do rocznicy powstania Żywego Różańca się przygotować. Pragniemy pamiętać o darze modlitwy różańcowej  odmawianej we wspólnocie. Zauważmy wspólnoty różańca świętego, do których w Polsce należy 2 miliony osób” – mówił.

- „Tylko modlitwa może zmieniać świat. Bo modlitwa zmienia serce człowieka. A jeśli ja się zmienię, to zmienia się świat wokół mnie. To jest recepta na życie i to jest przesłanie Ewangelii Jezusa Chrystusa. To jest przesłanie głoszone przez Kościół. Jeśli przyjmujemy Jezusa to zmieniamy świat, kształtując go w duchu Chrystusowego nauczania „ – kontynuował kapłan.

Odnosząc się do odczytanej dziś Ewangelii wg św. Marka kapłan posłużył się słowem „radykalizm” w kontekście wyborów, jakie w życiu powinien dokonywać chrześcijanin pragnący podążać drogą wskazaną przez Jezusa. -„Chrześcijanin jest człowiekiem radykalnych wyborów. Chrześcijanin, umocniony łaską, potrafi wybrać dobro a odrzucić zło. Radykalnie. O tym dziś mówi Jezus”.  

Zdaniem marianina, w świetle Ewangelii chrześcijanin musi odrzucić to, co jest dla niego powodem do grzechu. – „Nasze codzienne zadanie to troska życie duchowe. Mamy przychodzić do Jezusa-Lekarza obecnego w sakramentach, bo On nas uzdrawia, umacnia i prowadzi do pełnej wolności. Zaufajmy Chrystusowi. On jest Drogą prowadzącą do duchowej wolności” – podsumował marianin.

Po Mszy Św. wierni udali się w procesji maryjnej alejkami licheńskiego sanktuarium. Zwieńczeniem liturgii było odczytanie przez kustosza licheńskiego sanktuarium aktu zawierzenia rodzin Matce Bożej Licheńskiej.

Licheń Stary, 30 września 2018r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


21 listopada 2019
Czwartek

Warsztaty pisania ikon
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
16.30 Różaniec za zmarłych (stary cmentarz)
Wieczorne nabożeństwo do św. St. Papczyńskiego po Mszy św. o godz. 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą
Albert, Janusz, Konrad

Okres liturgiczny: Zwykły
Tydzień Psałterza: I
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Mch 2,15-29
Psalm responsoryjny: Ps 50
Ewangelia: Łk 19,41-44
realizacja LM Internet  LM Internet