Matka Boża Bolesna
Główka4 Bazylika w zbożu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rozpoczęcie nowego roku szkoleniowego
Ochotniczych Hufców Pracy

Młodzież uczęszczająca do Ochotniczych Hufców Pracy z terenu całego kraju przybyła dziś do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym na doroczną pielgrzymkę połączoną z rozpoczęciem nowego roku szkoleniowego. Uroczystej Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak, biskup senior archidiecezji poznańskiej.

Na początku spotkania przybyłych na pielgrzymkę powitał ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, który wyraził radość z obecności młodych ludzi w Licheniu:  - „To, że tutaj jesteście, nie jest przypadkiem dlatego, że wasz patron, św. Jan Paweł II, gdy był w naszym sanktuarium w 1999 roku, powiedział o tym miejscu, że jest to miejsce, które Maryja bardzo umiłowała. I wyście to odkryli i odkrywacie od wielu lat. Jesteśmy w miejscu, które dla każdego z was może być szansą, aby umocnić się na początku drogi, która jest przed wami – drogi doskonalenia, kształcenia, wychowania, zdobywania wiedzy, ale i rozwijania samego siebie. Bo to, co najbardziej się liczy to piękno serca, to jakość naszego życia, naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi” – powiedział marianin.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele rządu RP na czele z panem Stanisławem Szwedem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, samorządu w osobie pana Sławomira Lorka, zastępcy prezydenta miasta Konina, krajowych władz OHP reprezentowanych przez panią Renatę Wichę, zastępcę komendanta głównego oraz duchowieństwa w osobie ks. prał. Jarosława Sroki, duszpasterza krajowego OHP.

Zwracając się do młodych ludzi, minister Stanisław Szwed powiedział: -„Bardzo się cieszę, że ta piękna tradycja jest kontynuowana i że możemy się wspólnie razem spotkać i powierzyć nasze działania i nasze życie Matce Bożej Licheńskiej”. Minister wyraził także wdzięczność kadrze dydaktycznej za trud włożony w proces wychowania młodych ludzi.   

W trakcie uroczystości wręczono medale za wieloletnią pracę na rzecz OHP. Złotymi medalami OHP zostali odznaczeni: pan Jerzy Saganowski (kujawsko-Pomorska OHP) oraz pani Krystyna Skoczylas (Centrum Kształcenia i Wychowania, Pleszew). Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: pan Bogusław Adrjański (Radom), Anna Mazurek (Koło),  August Mroziewicz (komenda podlaska OHP) oraz Barbara Nowak (komenda łódzka OHP).  

Nagrodzono także uczniów, którzy w minionym roku szkoleniowym wyróżnili się szczególnymi wynikami w nauce i przygotowaniu zawodowym oraz innych obszarach aktywności społeczno-zawodowej. Laureatami ogólnopolskiego konkursu „Absolwent roku OHP” zostali: w kategorii gimnazjów zwyciężyła Nikola Szczepaniak z Czarnkowa, natomiast w kategorii praktycznej nauki zawodu najlepszy wynik osiągnęła Agnieszka Mamala z Nowego Sącza.  

Po zakończonej uroczystościach przy nowej dzwonnicy zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie, udali się do licheńskiej bazyliki by modlić się i polecać swoje intencje Matce Bożej Licheńskiej podczas południowej Mszy św.  Zanim jednak to się stało, delegacja uczniów udała się pod pomnik św. Jana Pawła II, aby poprzez złożenie kwiatów oddać cześć patronowi Ochotniczych Hufców Pracy.

Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył bp Zdzisław Fortuniak, biskup senior archidiecezji poznańskiej. W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczyli duszpasterze wojewódzkich komend OHP na czele z ks. Jarosławem Sroką, duszpasterzem krajowym OHP.

Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii wg św. Łukasza, bp Fortuniak zaznaczył, że człowiek, z wszystkimi swoimi pragnieniami i problemami, nie jest pozostawiony sam sobie. Jest z nim i nad nim Bóg, na którego obraz i podobieństwo człowiek jest stworzony.  

Hierarcha mówił także o powołaniu człowieka do miłości: - „Skoro Bóg, który jest nad człowiekiem, na którego obraz i podobieństwo człowiek został powołany do życia,  jest Miłością, to znaczy, że człowiek istnieje z miłości i został stworzony dla miłości”.

Kontynuując rozważania, poznański biskup powiedział: - „Człowiek przerasta wszystko, co może być stworzone na świecie, prócz Pana Boga. Nie może więc człowiek pozwolić sobie na degradację do stanu wysokorozwiniętego zwierzęcia. Nasza obecność na ziemi ma sens i cel daleko wykraczające poza materialny horyzont. Nie zapadniemy się w proch nicości. Mamy szanse wejścia w tajemnicę Boskiej wieczności. O żadnym stworzeniu nie powiedziano, że jest świątynią Boga. To duch ludzki, umocniony Duchem Świętym, winien kierować życiem człowieka. Nasze życie winno więc toczyć się wedle wymogów ducha, a nie tylko ciała”.

W trakcie Mszy św. młodzież z klas pierwszych złożyła uroczyste ślubowanie. Z kolei pani Renata Wicha, zastępca komendanta głównego OHP, odczytała w imieniu podopiecznych akt zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Matce Bożej Licheńskiej.

W licheńskich uroczystościach wzięli udział przedstawiciele komend OHP z województw: wielkopolskiego,  zachodniopomorskiego, opolskiego, lubelskiego, małopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu pod dyrekcją st. chor. szt. Konrada Botyckiego.

Licheń Stary, 26 września 2018 r.             

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 grudnia 2019
Niedziela
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Tytularne święto Zgromadzenia Księży Marianów
Możliwość uzyskania odpustu zupełnego
dla członków Zgromadzenia Księży Marianów
Pomocników Mariańskich oraz członków Bractwa
Niepokalanego Poczęcia NMP


Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi katolickiemu na Wschodzie

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej
 
Godz. 19.00 Rekolekcje adwentowe do wysłuchania przez łącze internetowe - prowadzi ks. Jarosław Hybza MIC

PROGRAM POSŁUGI 


Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
12.00 Uroczysta msza św. rozpoczynająca obchody 350-lecia powstania
Zgromadzenia Księży Marianów  z odnowieniem ślubów zakonnych .
Po mszy św. błogosławieństwo opłatków oraz koncert maryjny "Tota pulchra" w wykonaniu organistów bazyliki: Barbary Kaczor i Jacka Hyżnego.
Nabożeństwa

kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15. 20
Psalm responsoryjny: Ps 98, 1-4
Drugie czytanie: Rz 15, 4-9
Ewangelia: Łk 1, 26-38
realizacja LM Internet  LM Internet