Matka Boża Bolesna
24
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dzień Solidarności i Wolności

Z okazji przypadającego dziś Dnia Solidarności i Wolności w licheńskiej bazylice modlono się w intencji Ojczyzny. Mszy św. sprawowanej o godz. godz. 12.00 przewodniczył ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym (31.08).
 

W homilii marianin nawiązał do odczytanej Ewangelii wg św. Łukasza, w której przytoczona została wizyta Maryi u św. Elżbiety. - „Każda pielgrzymka i pobyt w sanktuarium, które Bóg wybrał na miejsce kultu i czci dla Matki swojego Syna, stanowi wyjątkową chwilę zatrzymania się i refleksji, by u Maryi uczyć się od Niej konkretnych życiowych postaw. Przychodzimy do Tej, która jest Matką i Nauczycielką, która kocha i wymaga, gdyż prawdziwa miłość pragnie dobra i szczęścia drugiego człowieka” – powiedział kapłan.


Odnosząc się do przypadającego w dniu dzisiejszym Dnia Solidarności i Wolności ks. Stankiewicz zaznaczył, iż dziś w sposób szczególny powinniśmy dziękować Bogu za odzyskaną wolność i uczynić wszystko, aby już nigdy nie wróciły czasy zniewolenia.
- „Dziś dziękujemy Bogu - w roku, w którym przeżywamy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, za ten wyjątkowy i cenny dar, jakim jest wolność. Dziękujemy i prosimy jednocześnie, abyśmy tego daru nie zmarnowali. Dlatego potrzeba nam historii nie tylko się uczyć, ale także wyciągać wnioski, by nie popaść na nowo w niewolę”.  

Nawiązując z kolei do dialogu Maryi z aniołem, jaki miał miejsce w scenie zwiastowania, ks. Stankiewicz podkreślił również, iż każdy z nas winien się troszczyć o swoją wewnętrzną i zewnętrzną wolność. Zwrócił również uwagę na to, iż człowiek wolny wewnętrznie jest zdolny do bycia solidarnym z innymi.

Kończąc homilię kapłan dziękował Bogu za to, że możemy żyć, pracować i wzrastać w wierze w wolnej Polsce.
- „Prośmy Maryję, Matkę Boga, o odrodzenie duchowe wszystkich Polaków, abyśmy potrafili jednoczyć się w trosce o wspólne dobro, któremu na imię Polska”.

Dzień Solidarności i Wolności jest polskim świętem państwowym, obchodzonym co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych. Ustanowione zostało w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.
 
Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005.

Licheń Stary, 31 sierpnia 2018 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


24 czerwca 2019
Poniedziałek

 
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Oaza chorych (24 czerwca - 5 lipca)

Rekolekcje dla katechetów diecezji włocławskiej

PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe oraz procesja Eucharystyczna po Mszy Świętej o godz. 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Imieniny obchodzą:
Danuta, Emilia, Jan
 
Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jr 1, 4-10
Psalm: Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b)
Drugie czytanie: 1 P 1, 8-12
Ewangelia: Iz 49, 1-6
 
realizacja LM Internet  LM Internet