Matka Boża Bolesna
bazylika widziana z pola
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Nad osobą św. Józefa, będącego wzorem postaw ojcowskich, pochylali się uczestnicy rekolekcji Ruchu Rodzin Nazaretańskich, które w dniach 15-18 lutego odbywały się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym.

Zdaniem ks. Krzysztofa Dulnego organizatora spotkania, w dzisiejszych czasach zauważa się pewne niepokojące zachowania jeśli chodzi o ojcostwo. „Poszukując odpowiedniej postaci, która mogłaby dziś posłużyć za wzór do rozważań nad tematem właściwego przeżywania ojcostwa, wybór padł na św. Józefa z Nazaretu, którego Bóg wybrał na opiekuna Maryi i Syna Bożego” – powiedział kapłan.

Każdego dnia rekolektanci uczestniczyli w konferencjach przygotowanych przez kapłanów uczestniczących w ćwiczeniach duchowych. Pierwszego dnia tematem przewodnim była „miłość”, drugiego – „pokora”, trzeciego – „ojcostwo duchowe”, a czwartego „św. Józef”. Poruszono także temat odpowiedzialności, jako jednej z najważniejszych cech św. Józefa.

W rekolekcjach uczestniczyły także dzieci, dla których przygotowano zajęcia dostosowane do poziomu ich percepcji.

W zimowych rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Licheniu uczestniczyło 380 osób z archidiecezji poznańskiej, diecezji legnickiej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz archidiecezji wrocławskiej. Tradycyjnie z rekolektantami spotkał się bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia, który wsparł inicjatywę.

Ruch Rodzin Nazaretańskich to maryjna wspólnota działająca przy parafiach. Osoby zrzeszone we wspólnocie starają się zgłębiać w swoim życiu duchowość Świętej Rodziny z Nazaretu. Szczególny nacisk kładą na częste uczestnictwo w Eucharystii i sakrament pojednania.  

Licheń Stary, 19 lutego  2018 r.  

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


14 grudnia 2019
Sobota
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

I Nieszpory III Niedzieli Adwentu

Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia
18.00 w intencji małżeństwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
12.00 Msza św. w intencji zmarłych w licheńskim hospicjum

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Syr 48, 1-4. 9-11
Psalm responsoryjny: Ps 80, 2. 3. 15-16. 18-19
Ewangelia: Mt 17, 10-13
realizacja LM Internet  LM Internet