Matka Boża Bolesna
Główka25 orkiestra przed Bazyliką
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

V Zjazd Duchowej Rodziny Mariańskiej
i Wspólnoty Modlitewnej
 
O wzrost wiary i pobożności wśród chrześcijan, o nadzieję na pokój i godne życie dla narodów uciemiężonych przez wojny, o miłość ożywiającą relacje małżeńskie, rodzinne i międzypokoleniowe, o odwagę dla ogarniętych zniechęceniem i rozpaczą oraz o przebaczenie grzechów i Boże miłosierdzie dla zmarłych modlili się w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej wierni w związku z V Pielgrzymką Duchowej Rodziny Mariańskiej i Wspólnoty Modlitewnej.
 
Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. koncelebrowana w intencji wszystkich ofiarodawców, dobrodziejów i przyjaciół licheńskiego Sanktuarium, której przewodniczył ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium. 
 
W słowie skierowanym do wiernych ks. Gumienny zwrócił uwagę na odczytane dziś słowa z Ewangelii wg św. Mateusza (10): „Który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. 
Zdaniem kapłana, Bóg wymaga od nas świadectwa prawdziwej wiary: „Jeśli będziemy czynili dobro, to ono ostatecznie wygra. Jednak musimy mieć świadomość tego, że będziemy mieć konkretne przeszkody na naszej drodze, którym musimy sprostać”. 
 
Wypowiadając powyższe słowa ks. kustosz przytoczył kilka przykładów związanych z historią licheńskiego Sanktuarium. Przywołał m.in. scenę objawienia się Matki Bożej żołnierzowi Tomaszowi Kłossowskiemu na pobojowisku pod Lipskiem, a także zwrócił uwagę na to, iż pasterzowi Mikołajowi Sikatce na początku również nikt nie dawał wiary w to, że objawiła mu się Maryja. Z kolei odwołując się do najnowszej historii Sanktuarium wskazał, iż także podczas przygotowań do koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej władze komunistyczne PRL również utrudniały księżom marianom realizację tego wydarzenia.  
 
Jednak wszystkie te wydarzenia nie były w stanie zakłócić rozwoju licheńskiego Sanktuarium, który ustawicznie, także dzisiaj, dokonuje się w głównej mierze dzięki ofiarności wiernych. „W pierwszej kolejności należy oddawać chwałę Panu Bogu i Jego Matce, Maryi. Jednak chcę także podkreślić zasługi i podziękować wszystkim wiernym, którzy przyczynili się rozbudowy naszego Sanktuarium. W głównej mierze chciałbym podziękować Duchowej Rodzinie Mariańskiej, gdyż gdyby nie ta wspólnota, nie byłoby licheńskiej świątyni” – podkreślił marianin. 
Na zakończenie rozważań ks. kustosz apelował do wiernych, aby dbali o swój duchowy rozwój, gdyż każdy chrześcijanin stanowi świątynię Ducha Świętego: „Dzisiaj chciałbym was zachęcić, abyście się nie bali być świątynią Ducha Świętego, abyście się nie bali być pięknym sanktuarium jako ludzie. Jeśli będziemy wierni Panu Bogu, będziemy blisko Niego, będziemy mogli nazywać go swoim Ojcem i osiągnąć życie wieczne” – zakończył kapłan. 
 
Licheńskie Sanktuarium jest miejscem modlitwy, skupienia, wyciszenia i spotkania z Bogiem.  Dla wielu stało się także przestrzenią dla odpoczynku i nabrania sił - zarówno tych fizycznych, jak i duchowych. 
Kształt i wygląd tego wielkopolskiego i narodowego ośrodka kultu maryjnego zmienia się z roku na rok. Ogromny w to wkład mają wierni, którzy nawiedzając Sanktuarium, wspierają je modlitewnie i materialnie. Od pięciu lat księża marianie, posługujący na licheńskim wzgórzu, w ostatnią niedzielę czerwca zapraszają wiernych należących do Duchowej Rodziny Mariańskiej i Wspólnoty Modlitewnej na pielgrzymkę, aby podziękować za wkład włożony w rozwój miejsca i modlić się w intencji ich oraz ich rodzin.
 
Licheń Stary, 25 czerwca 2017 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet