Matka Boża Bolesna
Główka39 krzyż Golgoty
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dziennikarski opłatek

Na tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne przybyli do licheńskiego Sanktuarium dziennikarze z Konina i okolic. Życzenia błogosławieństwa Bożego, pomyślności, radości oraz sukcesów zawodowych i rodzinnych w nowym roku złożyli żurnalistom księża marianie posługujący w Licheniu (10.01).

Tradycją stało się, że u progu nowego roku dziennikarze przybywają do licheńskiego Sanktuarium. Jest to czas poświęcony na chwilę refleksji nad wydarzeniami z ubiegłego roku, ale także możliwość porozmawiania z opiekunami licheńskiego wzgórza o planach na nowy rok.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Ks. Piotr Kieniewicz, rzecznik prasowy licheńskiego Sanktuarium, dziękując za dotychczasową współpracę życzył zebranym, aby przekazywane przez nich informacje niosły ze sobą dobro. Życzył także wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy, która nierzadko wymaga wielu poświęceń.

W spotkaniu, które odbyło się w domu pielgrzyma Arka, uczestniczyło kilkunastu dziennikarzy  mediów lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich, pracujących na terenie byłego województwa konińskiego. Wśród nich byli przedstawiciele m.in.: TVP, TV Wielkopolska, Przeglądu Konińskiego oraz portali: www.konin.lm.pl i www.wkonin.pl.

Z ramienia Sanktuarium w spotkaniu uczestniczyli: ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony domu zakonnego, ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium oraz wspomniany rzecznik prasowy Sanktuarium, ks. Piotr Kieniewicz MIC.

Licheń Stary, 11 stycznia 2017 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lutego 2020
Sobota
Pan moim pasterzem, niczego mi nie braknie

Święto Katedry św. Piotra w Rzymie

Dzień modlitw w intencji Ojca Świętego i jedności Kościoła

Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00 
18.00 w intencji małżenstwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 P 5, 1-4
Psalm responsoryjny: Ps 23
Ewangelia: Mt 16, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet