Matka Boża Bolesna
Główka1 nenufary
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uczniowie gimnazjum salezjańskiego w Bydgoszczy modlili się w Licheniu

Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego “COLLEGIUM SALESIANUM” w Bydgoszczy przybyli do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, aby u progu wakacji podziękować za otrzymane łaski i prosić Matkę Bożą Licheńską o dalszą opiekę.

Swoją pielgrzymkę salezjańscy gimnazjaliści rozpoczęli od nabożeństwa pokutnego. W Kaplicy Trójcy Świętej, znajdującej się w dolnej części bazyliki, wysłuchali słowa skierowanego do nich przez ks. Grzegorza Reissa, mariańskiego duszpasterza powołań. Wskazał on Jezusa, jako wzór do naśladowania, do którego zawsze mogą się udać w chwilach zwątpienia. Dodał także, iż decydując się na pobieranie nauki w szkole prowadzonej przez księży salezjanów, świadczą o ważnych dla nich wartościach. 

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki było uczestnictwo w południowej Eucharystii przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Po jej zakończeniu młodzież odczytała akt zawierzenia Matce Bożej.  Ponadto każdy z uczniów ofiarował na ołtarzu czerwoną różę symbolizującą poddanie się woli Boga i złożenie swojego życia dla Chrystusa zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.

Na zakończenie pielgrzymki młodzi ludzie wzięli udział w Drodze Krzyżowej w lesie grąblińskim, miejscu wycieszenia i modlitwy.

Młodzież przybyła do Lichenia ze swoim duszpasterzem, ks. Wojciechem Mielewczykiem: 
„Od wielu lat nasze Collegium Salesianum organizuje tę pielgrzymkę jako votum wdzięczności Matce Bożej za opiekę, powierzając tych młodych ludzi, kończących pewien etap nauki w naszym gimnazjum salezjańskim. Przyjeżdżamy tutaj, aby zawierzyć młodzież Matce Bożej, by była im zawsze Mistrzynią, tak jako to było u ks. Bosko”.

Jak wyjaśnił ks. Mielewczyk, poprzez pielgrzymki do licheńskiego Sanktaurium, księża salezjanie chcą uczyć krzewienia maryjności wśród swoich podopiecznych.

W pielgrzymce uczestniczyło 70 gimnazjalistów, czterech wychowawców oraz katecheta. Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego “COLLEGIUM SALESIANUM” w Bydgoszczy kształci młodzież zgodnie z charyzmatem założyciela księży salezjanów, św. Jana Bosko. Charyzmat ten oznacza oryginalny styl życia i działania, a także zespół ludzkich postaw i zachowań. Podstawę pedagogii ks. Bosko stanowią natomiast trzy filary: DOBROĆ, ROZUM, RELIGIA.

Zespół Szkół Towarzystwa Salzejańskiego w Bydgoszczy powstał w 1996 roku. Jest to prywatna szkoła katolicka, mająca uprawnienia szkoły publicznej. W skład zespołu szkolnego wchodzą: „zerówka” szkoła podstawowa, gimnazjum  i liceum.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


25 czerwca 2019
Wtorek

 
Ogólnopolska Pielgrzymka Sybiraków

Oaza chorych (24 czerwca - 5 lipca)
 
Rekolekcje dla katechetów diecezji włocławskiej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00,17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe oraz procesja Eucharystyczna po Mszy Świętej o godz. 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Imieniny obchodzą:
Dorota, Łucja, Wilhelm
 
Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: C, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rdz 13, 2. 5-18
Psalm: Ps 15(14), 1-2. 3-4ab. 4c-5 (R.: por. la)
Ewangelia: Mt 7, 6. 12-14
realizacja LM Internet  LM Internet