Matka Boża Bolesna
Główka51 panorama starej części zimą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uczniowie gimnazjum salezjańskiego w Bydgoszczy modlili się w Licheniu

Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego “COLLEGIUM SALESIANUM” w Bydgoszczy przybyli do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym, aby u progu wakacji podziękować za otrzymane łaski i prosić Matkę Bożą Licheńską o dalszą opiekę.

Swoją pielgrzymkę salezjańscy gimnazjaliści rozpoczęli od nabożeństwa pokutnego. W Kaplicy Trójcy Świętej, znajdującej się w dolnej części bazyliki, wysłuchali słowa skierowanego do nich przez ks. Grzegorza Reissa, mariańskiego duszpasterza powołań. Wskazał on Jezusa, jako wzór do naśladowania, do którego zawsze mogą się udać w chwilach zwątpienia. Dodał także, iż decydując się na pobieranie nauki w szkole prowadzonej przez księży salezjanów, świadczą o ważnych dla nich wartościach. 

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki było uczestnictwo w południowej Eucharystii przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Po jej zakończeniu młodzież odczytała akt zawierzenia Matce Bożej.  Ponadto każdy z uczniów ofiarował na ołtarzu czerwoną różę symbolizującą poddanie się woli Boga i złożenie swojego życia dla Chrystusa zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.

Na zakończenie pielgrzymki młodzi ludzie wzięli udział w Drodze Krzyżowej w lesie grąblińskim, miejscu wycieszenia i modlitwy.

Młodzież przybyła do Lichenia ze swoim duszpasterzem, ks. Wojciechem Mielewczykiem: 
„Od wielu lat nasze Collegium Salesianum organizuje tę pielgrzymkę jako votum wdzięczności Matce Bożej za opiekę, powierzając tych młodych ludzi, kończących pewien etap nauki w naszym gimnazjum salezjańskim. Przyjeżdżamy tutaj, aby zawierzyć młodzież Matce Bożej, by była im zawsze Mistrzynią, tak jako to było u ks. Bosko”.

Jak wyjaśnił ks. Mielewczyk, poprzez pielgrzymki do licheńskiego Sanktaurium, księża salezjanie chcą uczyć krzewienia maryjności wśród swoich podopiecznych.

W pielgrzymce uczestniczyło 70 gimnazjalistów, czterech wychowawców oraz katecheta. Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego “COLLEGIUM SALESIANUM” w Bydgoszczy kształci młodzież zgodnie z charyzmatem założyciela księży salezjanów, św. Jana Bosko. Charyzmat ten oznacza oryginalny styl życia i działania, a także zespół ludzkich postaw i zachowań. Podstawę pedagogii ks. Bosko stanowią natomiast trzy filary: DOBROĆ, ROZUM, RELIGIA.

Zespół Szkół Towarzystwa Salzejańskiego w Bydgoszczy powstał w 1996 roku. Jest to prywatna szkoła katolicka, mająca uprawnienia szkoły publicznej. W skład zespołu szkolnego wchodzą: „zerówka” szkoła podstawowa, gimnazjum  i liceum.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 września
Piątek

 
Wspomnienie obowiązkowe śww. Męczenników Koreańskich -
Andrzeja Kim Taegon, Pawła Hasang i Towarzyszy, męczenników
 
Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę?
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Po Apelu Maryjnym procesja ze świecami
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza święta
7.30
 
Imieniny obchodzą:
Renata, Filipina, Eustachy
 
Okres liturgiczny: zwykły
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: czerwony
Rok liturgiczny: C, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Tm 6,2c-12  
Psalm responsoryjny: Ps 49  
Ewangelia: Łk 8,1-3

realizacja LM Internet  LM Internet