Matka Boża Bolesna
Główka 21 procesja
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Od XIII wieku Kościół obchodzi święto Bożego Ciała, aby w odpowiednio uroczysty sposób podziękować Chrystusowi za ustanowienie Najświętszego Sakramentu.

Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył dzień uroczystości Bożego Ciałaczwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.

Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono z Niemiec zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego. Od dawna wprowadzono zwyczaj, istniejący po dzień dzisiejszy, że lud przynosi do kościoła wianki ziół. Tam zostawia je przez całą oktawę. W oktawie kapłan je poświęca, po czym lud zabiera je do domu. Zawiesza się je na ścianie modląc się, by Bóg przez ten znak chronił od choroby lub poszczególne gałązki umieszcza się na polach modląc się o urodzaje. W niektórych rejonach drzewka i gałęzie, którymi był przystrojony kościół i ołtarze, po oktawie zabierano na pola i tam je umieszczano. Ich część palono, aby dym odstraszał chmury, niosące grad i pioruny (Źródło: www.brewiarz.pl).

W tym dniu także w licheńskim Sanktuarium przez udział w Mszy Świętej oraz procesji złożymy publiczne wyznanie wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Parafianie wraz z pielgrzymami przejdą ulicami Lichenia dziękując Chrystusowi za dar ustanowienia Najświętszego Sakramentu.

Główna Msza Święta rozpocznie się o godzinie 10.00 w kościele p.w. św. Doroty. Po Mszy św. wyruszy procesja eucharystyczna, która przejdzie ulicami Lichenia, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Procesja zakończy się w nawie głównej bazyliki – przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Bezpośrednio po jej zakończeniu, ok. 12.30 w bazylice rozpocznie się Msza Święta.

Tego dnia porządek Mszy św. będzie następujący:
- bazylika górna, nawa główna – 6.00, 7.30, po zakończeniu procesji Bożego Ciała (ok. godz.12.30), 16.00, 18.00.
(nie będzie Mszy Świętej o godz. 10.00 w nawie głównej bazyliki oraz o godz. 17.00 w kaplicy bł. o. Stanisława Papczyńskiego)
- kościół św. Doroty – 8.30, 10.00, 20.00
- kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych – 8.00

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY29 maja 2020
Piątek
Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach


Dni modlitw o jedność chrześcijan (do 30 maja)

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego (22-30 maja)

Via Lucis (Droga światła) - godz. 18.00


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nabożeństwo majowe: 17.00
Apel Maryjny 21.00
Via Lucis (Droga światła) - godz. 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Dz 25, 13-21 Ps: Ps 103, 1-2. 11-12. 19-20
Akl: por. J 14, 26 Ew: J 21, 15-19

realizacja LM Internet  LM Internet