Matka Boża Bolesna
h
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę, w całym Kościele, nie będą sprawowane Msze święte, główne ołtarze pozostaną obnażone(pozbawione obrusów, świec i ozdób), a cały dzień potrwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Od rana wierni pójdą do kościołów, by poświęcić wielkanocne pokarmy.

Błogosławieństwo pokarmów jest starym
zwyczajem. Pojawił się on w VIII wieku, a do Polski przyszedł w XIV. Każda ze święconych potraw ma swoją symbolikę. Chleb przedstawia Ciało Jezusa Chrystusa, jajko jest symbolem odrodzenia życia i zwycięstwa nad śmiercią, sól tego, że chrześcijanin ma być solą światajego oczyszczeniem i życiem, mięsobaranka paschalnego, którego Jezus spożył z uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy, itd. Wielkanocny cukrowy lub czekoladowy baranek z chorągiewką symbolizuje zwycięstwo nad śmiercią dokonane przez Chrystusa, który został ofiarowany za nas jak baranek.

Wieczorem rozpocznie się liturgia Wigilii Paschalnej. Zgodnie z przepisami liturgicznymi zaczyna ona już obchody Niedzieli Wielkanocnej. Rozpocznie się po zapadnięciu zmroku.

Przed świątynią zostanie rozpalone ognisko. Prezbiter ubrany w białe szaty poświęci je, rozpoczynając uroczystą liturgię światła. W paschale umieści pięć czerwonych gwoździ symbolizujących rany Jezusa, zaznaczy na nim datę roku i greckie litery – A i Ω symbolizujące początek i koniec. Gdy zapalony paschał zostanie wniesiony do kościoła, rozświetli całe jego wnętrze. Symbolizuje to naszą Paschę, czyli przejście z mroku do światła. Wierni będą zapalać własne świece od paschału, po czym zostanie odśpiewany Exsultet, czyli Orędzie Wielkanocne.

Usłyszymy w nim radosną nowinę, że „jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani”.

Podczas następującej później liturgii słowa usłyszymy tego wieczoru 9 czytań połączonych ze śpiewem psalmów i modlitwami. Będzie to przypomnienie historii zbawienia od stworzenia świata (Rdz1,2-2,2), przez ofiarowanie Izaaka (Rdz 22,1-8) i przejście przez Morze Czerwone (Wj 14,15-15,1) i zapowiedzi proroków odnoszące się do Chrystusa aż po Ewangelię o pustym grobie (Mt 28,1-10).


Następną część wigilii paschalnej stanowi liturgia chrzcielna. Rozpocznie ją uroczysty śpiew litanii do wszystkich świętych. Dawniej Kościół tylko w ten dzień udzielał chrztu – po długim, nawet kilkuletnim przygotowaniu dorosłych katechumenów. Podczas tej liturgii oprócz udzielenia sakramentu chrztu zostają odnowione przyrzeczenia chrzcielne zawierające wyznanie wiary i wyrzeczenie się szatana.
Po modlitwie wiernych kończącej liturgię chrzcielną rozpocznie się liturgia eucharystyczna. Mszę świętą zakończy uroczyste błogosławieństwo i procesja rezurekcyjna.

Porządek nabożeństw w Sanktuarium w Wielką Sobotę:
7.00 Liturgia Godzin (kościół Matki Bożej Częstochowskiej)
7.00-18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim (kościół Matki Bożej Częstochowskiej)
9.00-19.00 Spowiedź (bazylika górna, nawa główna)
9.00-18.00 Błogosławieństwo pokarmów (kościół Matki Bożej Częstochowskiej)
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego (II dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia (kościół Matki Bożej Częstochowskiej)
15.30 Różaniec (kościół Matki Bożej Częstochowskiej)

21.00 Liturgia Wigilii Paschalnej i procesja rezurekcyjna (bazylika górna, nawa główna)
 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


15 października
Wtorek

Wspomnienie obowiązkowe
św. Teresy od Jezusa,
dziewicy i doktora Kościoła

Dzień Dziecka Utraconego

Międzynarodowy Dzień
Kobiet Wiejskich
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Wspólnoty Modlitewnej i ich rodzin
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 18.00
Apel Maryjny 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec dla dorosłych: po Mszy św. o godz. 17.00


Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Jadwiga, Teresa, Brunon
 
Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rz 1, 16-25
Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: 2a)
Ewangelia: Łk 11, 37-41
realizacja LM Internet  LM Internet