Matka Boża Bolesna
3
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

150. rocznica Powstania Styczniowego

Uczestnictwem we Mszy św. oraz modlitwą przy pomniku upamiętniającym powstańców styczniowych Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym uczci przypadającą dziś rocznicę Powstania Styczniowego.

Dokładnie
150. lat temu w Królestwie Polskim wybuchł jeden z największych i najważniejszych zrywów narodowo-wyzwoleńczych w dziejach Polski. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku Polacy powstali zbrojnie przeciw Imperium Rosyjskiemu. Tymczasowy Rząd Narodowy wystosował manifest, w którym wzywał do walki przeciw rosyjskiemu zaborcy wszystkich mieszkańców przedrozbiorowej RzeczypospolitejPolaków, Litwinów, Rusinów i Żydów.

Dziś, podczas Mszy św. wieczornej księża marianie oraz licheńscy parafianie, będą modlić się za wszystkich, którzy ponieśli śmierć w trakcie walk powstańczych:
„Sanktuarium licheńskie od zawsze, oprócz nurtu religijnego, promowało w swoich działaniach nurt patriotyczny. Wiele pomników, które znajdują na terenie sanktuarium, mają przypominać o ważnych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. W tym roku przypada 150. rocznica Powstania Styczniowego. Na terenie sanktuarium jest specjalnie przygotowany pomnik upamiętniający to wydarzenie. I dzisiaj  o godz. 17:00 kościele św. Doroty będzie sprawowana Msza św. a następnie udamy się pod ten pomnik, aby zapalić znicze i pomodlić się w intencji tych, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny.” – powiedział ks. Sławomir Homoncik, v-ce kustosz licheńskiego sanktuarium.

Mszy św. będzie przewodniczył ks. Wiktor Gumienny, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym.

W licheńskim muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego znajduje się wiele pamiątek i eksponatów związanych z Powstaniem Styczniowym. wśród nich m.in. okulary Romualda Traugutta, który był jednym z dyktatorów powstania, rozkazy i notatki wydawane przez dowódców, fotografie powstańców idących do walki.

3 maja w licheńskim muzeum zostanie otwarta wystawa zatytułowana „Mówią ludzie roku 1863”. Na wystawie można będzie poznać sylwetki  zarówno uczestników powstania, którzy zginęli z bronią w ręku, jak i tych, którzy ocaleli i zostali zesłani w głąb Rosji, na daleką Syberię.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


21 maja 2019
Wtorek

 
Wspomnienie dowolne świętych męczenników
Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nabożeństwo majowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górnykaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą:
Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
 
Okres liturgiczny: Wielkanoc
I tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: C

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Dz 14,19-28  
Psalm responsoryjny: Ps 145  
Ewangelia: J 14,27-31a
realizacja LM Internet  LM Internet