Matka Boża Bolesna
basilica
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

150. rocznica Powstania Styczniowego

Uczestnictwem we Mszy św. oraz modlitwą przy pomniku upamiętniającym powstańców styczniowych Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym uczci przypadającą dziś rocznicę Powstania Styczniowego.

Dokładnie
150. lat temu w Królestwie Polskim wybuchł jeden z największych i najważniejszych zrywów narodowo-wyzwoleńczych w dziejach Polski. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku Polacy powstali zbrojnie przeciw Imperium Rosyjskiemu. Tymczasowy Rząd Narodowy wystosował manifest, w którym wzywał do walki przeciw rosyjskiemu zaborcy wszystkich mieszkańców przedrozbiorowej RzeczypospolitejPolaków, Litwinów, Rusinów i Żydów.

Dziś, podczas Mszy św. wieczornej księża marianie oraz licheńscy parafianie, będą modlić się za wszystkich, którzy ponieśli śmierć w trakcie walk powstańczych:
„Sanktuarium licheńskie od zawsze, oprócz nurtu religijnego, promowało w swoich działaniach nurt patriotyczny. Wiele pomników, które znajdują na terenie sanktuarium, mają przypominać o ważnych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. W tym roku przypada 150. rocznica Powstania Styczniowego. Na terenie sanktuarium jest specjalnie przygotowany pomnik upamiętniający to wydarzenie. I dzisiaj  o godz. 17:00 kościele św. Doroty będzie sprawowana Msza św. a następnie udamy się pod ten pomnik, aby zapalić znicze i pomodlić się w intencji tych, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny.” – powiedział ks. Sławomir Homoncik, v-ce kustosz licheńskiego sanktuarium.

Mszy św. będzie przewodniczył ks. Wiktor Gumienny, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym.

W licheńskim muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego znajduje się wiele pamiątek i eksponatów związanych z Powstaniem Styczniowym. wśród nich m.in. okulary Romualda Traugutta, który był jednym z dyktatorów powstania, rozkazy i notatki wydawane przez dowódców, fotografie powstańców idących do walki.

3 maja w licheńskim muzeum zostanie otwarta wystawa zatytułowana „Mówią ludzie roku 1863”. Na wystawie można będzie poznać sylwetki  zarówno uczestników powstania, którzy zginęli z bronią w ręku, jak i tych, którzy ocaleli i zostali zesłani w głąb Rosji, na daleką Syberię.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


21 lipca 2019
Niedziela

Szesnasta Niedziela Zwykła
 
I Ogólnopolska Pielgrzymka Różańcowa

Rowerowa Pielgrzymka Strzelce Krajeńskie

15. Diecezjalna Pielgrzymka Piesza z Bydgoszczy na Jasną Górę

I Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej
godz. 14.30 Jan Van Mol (Antwerpia)

Być dla innych jak Maryja
Rekolekcje o budowaniu relacji z ludźmi

 
PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół dolny - kaplica Trójcy Świętej:   (w czasie Festiwalu Muzyki Organowej)
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 17.00
Apel Maryjny 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 9.00 – 16.00


Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 20.00
Nabożeństwa
Godzinki ku czci Najświętszej
Maryi Panny lub różaniec 8.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Imieniny obchodzą:
Andrzej, Daniel, Wiktor

Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rdz 18,1-10a
Psalm responsoryjny: Ps 15 
Drugie czytanie: Kol 1,24-28
Ewangelia: Łk 10,38-42
realizacja LM Internet  LM Internet