Matka Boża Bolesna
20
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

150. rocznica Powstania Styczniowego

Uczestnictwem we Mszy św. oraz modlitwą przy pomniku upamiętniającym powstańców styczniowych Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym uczci przypadającą dziś rocznicę Powstania Styczniowego.

Dokładnie
150. lat temu w Królestwie Polskim wybuchł jeden z największych i najważniejszych zrywów narodowo-wyzwoleńczych w dziejach Polski. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku Polacy powstali zbrojnie przeciw Imperium Rosyjskiemu. Tymczasowy Rząd Narodowy wystosował manifest, w którym wzywał do walki przeciw rosyjskiemu zaborcy wszystkich mieszkańców przedrozbiorowej RzeczypospolitejPolaków, Litwinów, Rusinów i Żydów.

Dziś, podczas Mszy św. wieczornej księża marianie oraz licheńscy parafianie, będą modlić się za wszystkich, którzy ponieśli śmierć w trakcie walk powstańczych:
„Sanktuarium licheńskie od zawsze, oprócz nurtu religijnego, promowało w swoich działaniach nurt patriotyczny. Wiele pomników, które znajdują na terenie sanktuarium, mają przypominać o ważnych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. W tym roku przypada 150. rocznica Powstania Styczniowego. Na terenie sanktuarium jest specjalnie przygotowany pomnik upamiętniający to wydarzenie. I dzisiaj  o godz. 17:00 kościele św. Doroty będzie sprawowana Msza św. a następnie udamy się pod ten pomnik, aby zapalić znicze i pomodlić się w intencji tych, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny.” – powiedział ks. Sławomir Homoncik, v-ce kustosz licheńskiego sanktuarium.

Mszy św. będzie przewodniczył ks. Wiktor Gumienny, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym.

W licheńskim muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego znajduje się wiele pamiątek i eksponatów związanych z Powstaniem Styczniowym. wśród nich m.in. okulary Romualda Traugutta, który był jednym z dyktatorów powstania, rozkazy i notatki wydawane przez dowódców, fotografie powstańców idących do walki.

3 maja w licheńskim muzeum zostanie otwarta wystawa zatytułowana „Mówią ludzie roku 1863”. Na wystawie można będzie poznać sylwetki  zarówno uczestników powstania, którzy zginęli z bronią w ręku, jak i tych, którzy ocaleli i zostali zesłani w głąb Rosji, na daleką Syberię.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


5 czerwca 2020
Piątek
Obfity pokój miłującym prawo

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa (po mszy o godzinie 12.00)

4.rocznica kanonizacji św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów (2016)

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Pierwszy piątek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny z procesją ze światłami: 21.00


Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 15.30, 17.00
Spowiedź od godz. 15.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet