Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wizytacja generalna w domu zakonnym Zgromadzenia Księży Marianów


W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym dobiega końca wizytacja generalna. W trakcie niemalże dwutygodniowego pobytu Ojciec Generał rozmawiał ze wszystkimi swoimi współbraćmi rezydującymi w licheńskim domu zakonnym. Wziął także udział w spotkaniu opłatkowym z pracownikami administracyjnymi oraz przyglądał się pracy poszczególnych agend i jednostek, działających w sanktuarium.

Wizytacja generalna w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej rozpoczęła się we wtorek, 11 grudnia. Przeprowadził Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Andrzej Pakuła MIC. Towarzyszyli mu: ks. Wojciech Jasiński oraz ks. Zbigniew Piłat, odpowiednio ekonom oraz sekretarz generalny Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Jak wyjaśnia ks. Pakuła powodów, dla których takie wizytacje się odbywają, jest kilka. Dla Przełożonego Generalnego mariańskiego zgromadzenia to nie lada wyzwanie, gdyż księża marianie posługę duszpasterską pełnią w 20-tu rozsianych po całym świecie krajach. Do tego liczba 500 kapłanów i braci zakonnych, z którymi osobiście musi porozmawiać sprawia, że jest to zadanie niezwykle odpowiedzialne i czasochłonne :
„Przełożony generalny przyjeżdża do określonego miejsca po pierwsze, aby poznać ludzi, jacy tam są. W przypadku Lichenia wydaje mi się, że Licheń znam z tego względu, że jestem z Prowincji Polskiej i bywałem tu wiele razy. Potem, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje dom, jak prowadzone jest duszpasterstwo, jak wyglądają finanse, jaka jest dyscyplina poszczególnych zakonników i księży oraz poznać ewentualne potrzeby” – wyjaśnił ks. Andrzej Pakuła, Przełożony Generalny księży marianów.

Odnosząc się natomiast do wizytacji Ojciec Generał dodał, że zmierza ona do jednego celu – aby mariańskie zgromadzenie, które zostało powołane do życia przez bł. o. Stanisława Papczyńskiego ponad 340 lat temu, wypełniało te misje, do których zostało powołane, a więc szerzenia kultu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pracy duszpasterskiej w parafiach, a także modlitwy za umierających oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Zdaniem ks. Pakuły Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym jest niezwykle istotnym miejscem dla całego zgromadzenia:
„Licheń jest miejscem ważnym dla zgromadzenia, może nawet jednym z ważniejszych dlatego, że jak sama nazwa wskazuje Zgromadzenie Księzy Marianów to zgromadzenie maryjne, którego jednym z celów jest szczerzenie kultu Matki Bożej. I to się tutaj dzieje dla tych setek tysięcy ludzi, którzy tu przychodzą. Rzeczywiście Licheń wypełnia to zadanie.”

W jego odczuciu wypełnianiem zadania, powierzonego mariańskim kapłanom przez swojego założyciela, bez wątpienia sprzyja struktura logistyczno-administracyjna, która obecnie bardzo dobrze spełnia swoje zadanie podczas obsługi przybywających do Lichenia pielgrzymów, a której jeszcze 20 lat temu w Licheniu nie było. Do tej struktury Ojciec Generał zaliczył m.in. przestronny kościół, w którym mogą pomieścić się tysiące wiernych jednocześnie, domy pielgrzyma, w których dach nad głową mogą znaleźć przybywający do Lichenia wierni a także miejsca, w których można odpocząć i wyciszyć się, jak chociażby przestronny i bardzo dobrze utrzymany zespół parkowy. Jego zdaniem całość jest dobrze zarządzana pod względem formalnym, administracyjnym oraz finansowym, a pieniądze przekazywane przez pielgrzymów są wykorzystywane zgodnie z intencjami ofiarodawców, a wiec na rozwój sanktuarium i szerzenie kultu Matki Bożej.

Swoje zadowolenie ks. Pakuła wyraził także z dużej liczby placówek, w których pomoc mogą uzyskać ludzie borykający się z różnymi problemami duszy i ciała:
„Ilość inicjatyw socjalnych jest imponująca w Licheniu. Mamy Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, mamy jednostkę Naprotechnologii – naturalnego planowania poczęć i leczenia niepłodności, mamy hospicjum na ok. 20 łóżek. Ponadto inicjatywy, jak np. zloty anonimowych alkoholików, gdzie w tym roku było ok. 30 tysięcy ludzi. To pokazuje, że oprócz kultu ten wymiar społeczny i charytatywny Kościoła w Licheniu jest dobrze prowadzony i tak powinno być.”

Jedyną kwestią, która wzbudziła jego niepokój, jest mała liczba nowych powołań do zgromadzenia w Polsce. Jak zauważył jest to problem demograficzny i wynika ze spadającej od kilku już lat liczby dzieci, które każdego roku przychodzą na świat, co w dalszej perspektywie skutkuje mniejszą liczbą powołań do zgromadzenia.

Podczas wizytacji, która oficjalnie zakończy się jutro (sobota, 22 grudnia) Przełożony Generalny rozmawiał z każdym z kapłanów oraz braci zakonnych, co daje ponad 45 godzin indywidualnych rozmów. Jednak zdarzały się dłuższe rozmowy, trwające dwie godziny lub więcej.    

Zgodnie z konstytucjami mariańskimi wizytacja generalna odbywa się raz na trzy lata. W jej trakcie Przełożony Generalny zgromadzenia spotyka się i rozmawia zarówno z kapłanami pełniącymi posługę duszpasterską w danym miejscu, jaki i z pracownikami bądź to parafii, bądź sanktuarium podległemu danemu domowi zakonnemu. Wnioski końcowe oraz sugestie i zalecenia dotyczące posługi duszpasterskiej Przełożony Generalny przekaże kapłanom podczas konwentu lub kapituły prowincjanej, które w 2013 roku odbędą się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

Licheń Stary, 21 listopada 2012 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


29 września  2020
Wtorek
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

 

168. rocznica przeniesienia obrazu Matki Bożej Licheńskiej z lasu grąblińskiego  do Lichenia (1852)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 w intencji zmarłych pielgrzymów, dobroczyńców, ofiarodawców licheńskiego Sanktuarium
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet