Matka Boża Bolesna
Główka47 krzyż
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Trwają rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe przygotowujące do odpowiedniego przeżycia świąt Bożego Narodzenia trwają w parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. Wierni mogą wysłuchać nauk rekolekcyjnych pięć razy dziennie a także skorzystać z sakramentu spowiedzi.

Rekolekcje adwentowe rozpoczęły się wczoraj (niedziela, 16. grudnia). Do ich głoszenia został zaproszony ks. Anatol Kłak, mariański wikariusz pracujący w parafii pw. św. Stanisława Męczennika w Gródku na Ukrainie. W liczącej nieco ponad 3000 wiernych parafii marianie zajmują się katechizacją dzieci i młodzieży szkolnej, a także prowadzą dom opieki dla ludzi w podeszłym wieku. Jak mówi rekolekcjonista poprzez swoje rozważania pragnie zbliżyć wiernych do Boga, choć nie zawsze bywa to łatwe zadanie. Jego zdaniem budowanie relacji z Bogiem przypomina budowanie własnego domu:
„Musimy budować na mocnym fundamencie. Człowiek może budować albo na Bogu, albo na samym sobie. Mogę opierać się na swoich ambicjach, na swoim samozadowoleniu, mniemaniu o sobie, zapominając o tym, że to Bóg jest tym, który może mi pomóc. To on daje mi zdrowie, siłę i mądrość do tego, abym mógł uczynić coś dobrego.”

Przez trzy dni wierni z licheńskiej parafii mogą uczestniczyć w rekolekcjach adwentowych, które odbywają się w kościele parafialnym pw. św. Doroty w Licheniu. Od niedzieli do wtorku włącznie dorośli parafianie mogą uczestniczyć w naukach rekolekcyjnych połączonych z Mszą św. o godz.: 7:00, 8:30 i 17:00. Nauki dla dzieci odbywają się w o godz. 15:30, natomiast młodzież gromadzi się w świątyni o godz. 19:30.

Dziś, w trakcie nauk, wierni mogą skorzystać z sakramentu pojednania. W trakcie Mszy św. dyżury w konfesjonałach pełnić będą księża marianie.  

Licheń Stary, 17 grudnia 2012 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


24 stycznia 2020
Piątek
Zmiłuj się Boże, zmiłuj się nade mną

Wspomnienie  obowiązkowe
św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Święto św. Franciszka Salezego,
Patrona pisarzy i dziennikarzy
Światowy Dzień Środków
Masowego Przekazu
Modlimy się o mądre korzystanie
ze środków przekazu

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Okresu Zwykłego
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 24, 3-21
Psalm responsoryjny: Ps 57, 2-4. 6. 11
Ewangelia: Mk 3, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet