Matka Boża Bolesna
podniesienie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, patronki Zgromadzenia Księży Marianów. W tym dniu, księża i bracia marianie, odnowią śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Uroczysta Msza Święta konwentualna, w czasie której marianie z licheńskiej wspólnoty odnowią śluby zakonne, odbędzie się 8 grudnia, w kościele pw. św. Doroty, o godz. 17.00. Eucharystii będzie przewodniczył ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony Domu Zakonnego Księży Marianów w Licheniu.

Dla zakonników z mariańskiego zgromadzenia jest to szczególna uroczystość. Podkreśla ona prawdę o tym, że Maryja pełna łaski, wybrana przez Boga na Matkę Syna Człowieczego, została od samego początku swego istnienia obdarzona łaską wolności od grzechu. Wyraża to dogmat o Niepokalanym Poczęciu, ogłoszony w 1854 r. przez papieża Piusa IX:

„Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga Wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (KKK 491).
Kościół uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzi w adwencie. Chce nam przez to pokazać jak czysta i piękna była ta, która dała światu zbawienie. W ten sposób wierni zachęcani do prostowania dla Pana drogi życia oraz dbałości o czystość swego serca i duszy, aby wzrastała nasza przyjaźń z Bogiem.

Zgromadzenie Księży Marianów, którego Maryja Niepokalanie Poczęta jest patronką,  jest pierwszym zakonem powstałym na ziemiach polskich. Założył je . o. Stanisław Papczyński w drugiej połowie XVII w. Pragnął on, aby nowa wspólnota zakonna w sposób szczególny szerzyła cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pomagała duszom cierpiącym w czyśćcu oraz otaczała swą opieką najuboższych i najbardziej zaniedbanych duchowo wiernych. Zgromadzenie swoja posługę pełni  zgodnie z hasłem „Pro Christo et Eclesia” (za Chrystusa i Kościół), wcielając w życie charyzmaty założyciela.

Niepokalana Dziewica Maryja wskazuje marianom drogę podążania za Chrystusem. Od samego początku istnienia zgromadzenia misterium Jej Niepokalanego Poczęcia jest szczególnym znakiem, mocą i radością mariańskiego powołania. Przez to misterium Maryja pobudza współbraci do ufności w nieskończoną owocność dzieła odkupienia, do unikania wszelkiego, nawet najmniejszego grzechu, do gorącego ukochania czystości serca, do przepojenia całego życia łaską i miłością Bożą, do budowania Kościoła w jedności, tak „aby był święty i nieskalany” (Ef 5, 27).


Posłuchaj, co o Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP
mówią księża marianie
oraz pracownicy licheńskiego sanktuarium

posłuchaj

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 lutego 2020
Piątek
Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

 

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

Warsztaty pisania ikon

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
16.15 Droga Krzyzowa

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: Wielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 58, 1-9a
Psalm responsoryjny: Ps 51
Ewangelia: Mt 9, 14-15
realizacja LM Internet  LM Internet