Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dwudzieste, jubileuszowe Ogólnopolskie
Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe

W ostatni weekend lipca każdego roku do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej przyjeżdżają tysiące osób szukających pomocy i wsparcia w trudnym okresie życia. Anonimowi alkoholicy, palacze, żarłocy czy uzależnieni od seksu i miłości przybędą w ostatni weekend lipca do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych. Księża marianie spodziewają się co najmniej kilkunastu tysięcy osób. 

Tegoroczny „Mityng pod gwiazdami”, jak przez
uczestników nazywane licheńskie spotkania, będzie miał szczególny wymiar, gdyż odbędzie się po raz 20:
„Zapraszamy na ostatni weekend lipca, od 27 do 29 lipca. Rozpoczynamy już w piątek mityngiem w bazylice dolnej, a oficjalne rozpoczęcie będzie w sobotę, 28 lipca. Zaczynamy Drogą Krzyżową, potem będzie katecheza na placu koronacyjnym, koncert środowisk trzeźwościowych, prelekcja i mityngi” – powiedział ks. Robert Krzywicki, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.

Każdego roku do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe z całego kraju przyjeżdżają osoby uzależnione, aby szukać wsparcia wśród sobie podobnych, którzy wygrali walkę z chorobą. Jak sami przyznają, przyjazd do Lichenia daje im silę do walki ze swoją chorobą, swoim uzależnieniem, do pracy nad nim. Widząc innych, którzy zmagają się z podobnymi problemami, dostrzegają, że warto walczyć z nałogiem – dla siebie, dla swojej rodziny.

Wśród osób uzależnionych największą grupę stanowią anonimowi alkoholicy. Poza tym w licheńskich spotkaniach trzeźwościowych uczestniczą: krewni i przyjaciele alkoholików (AL-ANON), dorosłe dzieci alkoholików (DDA), anonimowi narkomani (NA), anonimowi hazardziści (AH), anonimowi palacze (AP), anonimowi żarłocy (AŻ), uzależnieni od seksu i miłości (SLAA), anonimowi seksoholicy (SA) oraz dzieci alkoholików (ALATEEN). Nowością tegorocznych spotkań trzeźwościowych będą warsztaty wsparcia dla osób zadłużonych i ich rodzin.

Hasłem tegorocznych spotkań jest „Odbudowuję mój dom”. Zdaniem ks. Krzywickiego, aby zbudować w życiu coś trwałego, trzeba mieć solidne podwaliny. Dlatego najpierw trzeba naprawić to, co jest złe, co zostało w życiu zniszczone, zrujnowane czy zaniedbane poprzez uzależnienie czy współuzależnienie.

W sobotę 28 lipca tradycyjnie odprawiona zostanie Msza św. dla uczestników spotkań. W jej trakcie będą prezentowane świadectwa osób, którym udało się pokonać swoje uzależnienie. Rozpocznie się ona o godz. 19:00 przed Cudownym Obrazem MBL w bazylice mniejszej:
„Chcemy w czasie tej Mszy św. uczcić te osoby, które są inicjatorami spotkań trzeźwościowych, które przed dwudziestu alty wymyśliły, zaproponowały format tych spotkań i dołożyły starań w ich przygotowanie” – wyjaśnił ks. Krzywicki.

XX Ogólnopolskie Spotkanie
Trzeźwościowe organizuje Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. W ciągu roku do Centrum przybywają osoby uzależnione i współuzależnione, aby uczestniczyć w mityngach tematycznych.  W tym roku podczas spotkań będzie pracowało ok. 100 wolontariuszy; 50 z nich będzie prowadziło rozmowy indywidualne.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lutego 2020
Sobota
Pan moim pasterzem, niczego mi nie braknie

Święto Katedry św. Piotra w Rzymie

Dzień modlitw w intencji Ojca Świętego i jedności Kościoła

Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00 
18.00 w intencji małżenstwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 P 5, 1-4
Psalm responsoryjny: Ps 23
Ewangelia: Mt 16, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet