Matka Boża Bolesna
19
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Świętopietrze

Dziś Kościół katolicki obchodzi uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Raz w roku, w pierwszą niedzielę po 29 czerwca, zbierane ofiary, które przekazywane do Stolicy Apostolskiej.  W najbliższą niedzielę, 1-go lipca, pieniądze zebrane z tacy podczas wszystkich Mszy św. w parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym, także zostaną przekazane do dyspozycji Państwa Kościelnego.  

Świętopietrze, czyli tzw. denar św. Piotra, to rodzaj daniny na rzecz papiestwa płaconej przez średniowieczne państwa katolickie do roku 1555.

Po raz pierwszy decyzję o wprowadzeniu świętopietrza podjął król Ine, władca państwa Wessex  leżącego w dzisiejszej Anglii. Po przerwie w płaceniu tej daniny wznowił w XI wieku Wilhelm Zdobywca. W Anglii płacenia świętopietrza zaprzestano w roku 1534. Podobną daninę wprowadzono także w niektórych innych krajach, np. Szwecji i Danii.

W Polsce świętopietrze wprowadzono za rządów Mieszka I. Decyzja o przekazywaniu danin na rzecz Stolicy Apostolskiej była następstwem przyjęcia przez państwo Polan chrztu z rąk św. Wojciecha w 966 roku. Świętopietrze  jako danina lenna płacone było początkowo przez władców.  Po pewnym czasie obowiązek jego płacenia spadł bezpośrednio na ludność. Zwyczaj ten przetrwał do reformacjijego poboru zaniechano po 1555.

Pius XI w encyklice Saepe Venerabilis  z 1871 nadał formalny charakter zwyczajowi przekazywania wsparcia finansowego Stolicy Apostolskiej przez laickich członków Kościoła łacińskiego oraz innych ludzi. Dziesięcina oddawana jest do lokalnych parafii lub diecezji, podczas gdy świętopietrze kierowane jest bezpośrednio do Watykanu. Uzyskane fundusze wykorzystywane przez Papieża na cele dobroczynne.

Obecnie zbiórka pieniędzy odbywa się raz w roku, w niedzielę najbliższą dacie 29 czerwcaKościół łaciński obchodzi wtedy uroczystość liturgiczną Świętego Piotra oraz Świętego Pawła. Do najbardziej szczodrych darczyńców zaliczają się USA, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Brazylia oraz Korea Południowa. Stolica Apostolska każdego roku podaje sumę otrzymanych datków w corocznym jawnym sprawozdaniu finansowym.

Licheń Stary, 29 czerwca 2012 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 lutego 2020
Niedziela
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia


Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
16.15 Gorzkie Żale

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00
 
Okres liturgiczny: zwykły
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2.17-18
Psalm responsoryjny: Ps 103
Drugie czytanie: 1 Kor 3, 16-23
Ewangelia: Mt 5, 38-48
realizacja LM Internet  LM Internet