Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Renowacje Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii

18 Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii przybyło do Lichenia, aby w zaciszu tutejszego sanktuarium przeżyć  renowacje zakonne. Siostry przybyły z delegatury litewsko-białoruskiej. W sanktuarium będą modlić się do niedzieli, 17-go czerwca.  

Każdy dzień renowacji siostry rozpoczynają uczestnictwem w Eucharystii połączonej z jutrznią. Wczoraj modliły się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Mszę św. oraz Słowo Boże skierował do nich przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC. Dziś natomiast Ofiarę Eucharystyczną, w której uczestniczyły, sprawował abp Jan Paweł Lenga MIC, marianin rezydujący w licheńskim sanktuarium.

Siostry Eucharystki, bo tak też nazywane, mieszkają, modlą się i medytują w Domu Pielgrzyma Arka znajdującym się nieopodal licheńskiej bazyliki mniejszej. Czas upływa im zarówno na modlitwie, ale także na spacerach i odpoczynku. W programie ich pobytu zaplanowany jest m.in. wyjazd do  Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej, Pośredniczki Łask w Brdowie a także spotkanie z siostrami anuncjatkami mieszkającymi w pobliskim lesie grąblińskim.

Jak mówi siostra Zofia Grygotowicz, przełożona delegatury litewsko-białoruskiejzgromadzenie sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii dzieli się na trzy jednostki organizacyjne: polską, litewsko-białoruską i rosyjsko-kazachstańską. W licheńskich renowacjach uczestniczą siostry z delegatury litewsko-białoruskiej, z czego większą część stanowią zakonnice z Białorusi:
„Na Litwie mamy dom w Wilnie i w Grygiszkach. Na Białorusi mamy natomiast sześć domówcztery w diecezji witebskiej, jeden w diecezji mińsko-mohylewskiej i jeden dom w diecezji grodzieńskiej. I właśnie z tych domów przyjechały siostry.”

Renowacje to dla sióstr bardzo ważny czas, w trakcie którego na nowo mogą zgłębiać i przeżywać swój charyzmat:
„W naszym zgromadzeniu jest tak, że raz na sześć lat mamy kapitułę. To wybory nowych władz zgromadzenia, to sprawy Kościoła, do których siostry posłane i poszukiwanie dróg pracy. Nasze ustawy mówią, że raz na sześć lat powinna być taka renowacja. Oprócz rekolekcji, które każdego roku, jest jeszcze renowacja. W delegaturze litewsko-białoruskiej została podzielona na trzy tury: dla starszych sióstr dwie tury, a siostry młodsze przyjechały do Lichenia”.  

W renowacjach, które aktualnie odbywają się w Licheniu, uczestniczą siostry na czele z Matką Przełożoną Zgromadzenia, s. Małgorzatą Wawryk. Podczas renowacji siostry uczestniczą w wykładach przygotowanych specjalnie na okazję, adorują Najświętszy Sakrament, modlą się na nieszporach i podczas Apelów Maryjnych.

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii jest zakonną wspólnotą założoną w 1923 r. przez bł. Jerzego Matulewicza, biskupa wileńskiego, głównie dla potrzeb diecezji wileńskiej – dla szerzenia oświaty religijnej i podnoszenia poziomu religijnego miejscowej, głównie białoruskiej ludności. Siostry miały też prowadzić pracę misyjną wśród licznych na tym terenie prawosławnych. Dziś głównymi celami zgromadzenia : nauczanie życia chrześcijańskiego i wychowywanie według zasad wiary katolickiej dzieci i młodzieży, szerzenie ducha nauki Chrystusowej i rozwijanie w każdym środowisku życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego.

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii liczy aktualnie ok. 200 sióstr zakonnych mieszkających w domach zakonnych w Polsce, Rosji, Kazachstanie, na Litwie i Białorusi.

Licheń Stary, 13 czerwca 2012 r.

S. Zofia Grygotowicz ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 września
Piątek

 
Wspomnienie obowiązkowe śww. Męczenników Koreańskich -
Andrzeja Kim Taegon, Pawła Hasang i Towarzyszy, męczenników
 
Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę?
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Po Apelu Maryjnym procesja ze świecami
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza święta
7.30
 
Imieniny obchodzą:
Renata, Filipina, Eustachy
 
Okres liturgiczny: zwykły
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: czerwony
Rok liturgiczny: C, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Tm 6,2c-12  
Psalm responsoryjny: Ps 49  
Ewangelia: Łk 8,1-3

realizacja LM Internet  LM Internet