Matka Boża Bolesna
w
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Sesja katechetycznomodlitewna Słabość człowieka i łaska


Ponad 250 osób z całej Polski zjechało do Lichenia, aby wziąć udział w sesji katechetyczno-modlitewnej (8-10.06) poświeconej spotkaniu słabości człowieka z łaską Boga.

W trakcie trzydniowej uczestnicy w głównej mierze spędzali czas na modlitewnych spotkaniach wokół Najświętszego Sakramentu, uczestniczyli także w konferencjach, które ogniskowały się wokół tematu przewodniego, którym w tym roku była „słabość człowieka i działanie łaski Bożej”:

„Niektóre wspólnoty obok rekolekcji i różnych form spotkań modlitewnych organizują właśnie sesje. to kilkudniowe spotkania, w których głównym nurtem jest nauczanie, czyli coś w rodzaju rekolekcji, połączone ze spotkaniami modlitewnymi, z doświadczeniem wspólnoty i kościoła”powiedział ks. Wacław Grądalski, jeden organizatorów sesji.

Tegoroczna sesja, zorganizowana tradycyjnie w weekend następujący po uroczystości Bożego Ciała przez Fundację im. bpa Czesława Domina jest już piątą z kolei. Przygotowali Monika i Andrzej Gajdowie z Kołobrzegu wraz z ks. Wacławem Grądalskim. Obok wielu form rekolekcji i spotkań o charakterze modlitewnym, które organizuje Fundacja, sesja katechetyczno-modlitewna odgrywa rolę szczególną, gdyż zachowując charakter spotkania modlitewnego, pozwala pogłębić świadomość i wiedzę religijną.

W trakcie trzydniowego spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania konferencji głoszonych przez o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP, na co dzień pracującego w Ośrodku Kaznodziejskim. Podczas sobotniej Eucharystii homilię do uczestników sesji wygłosił pasterz diecezji włocławskiej, bp Wiesław Mering, który podkreślił wartość walki, którą się toczy wybierając dobro. Każdy dzień zakończony był doświadczeniem wspólnoty i wspólną modlitwą, aby pokazać, że człowiek nie jest sam, że miłość Boga ma praktyczny wymiar w miłości bliźniego.

„Chcemy, aby ci, którzy uczestniczą w tym spotkaniu, zobaczyli, że niedoskonałość człowieka nie jest błędem Boga, ale jest miejsce spotkania z Bogiem, miejscem działania Jego łaski.” – dodał ks. Grądalski.

W sesji biorą udział osoby z terenu całej Polski, które uczestniczą w rekolekcjach lub spotkaniach organizowanych przez Monikę i Andrzeja Gajdów, inicjatorów ruchu Przyjaciół Miłości Miłosiernej (duchowym opiekunem Przyjaciół jest ks. Wacław Grądalski). Chętni zgłaszają się zazwyczaj za pośrednictwem strony internetowej (http://www.przyjacielemm.pl/). Nie bez znaczenia jest fakt, w sesji mogą brać udział całe rodzinyzarówno dorośli, jak i dzieci bardzo mile widziane. Dla najmłodszych na czas trwania wykładów jest organizowana opieka, dzięki czemu rodzice mogą w spokoju i skupieniu uczestniczyć w konferencjach i następujących po nich rozważaniach.  

Licheń Stary, 10 czerwca 2012 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


16 września
Poniedziałek
 

Wspomnienie obowiązkowe Świętych Męczenników
Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa
 
Rocznica beatyfikacji bł. Stanisława Papczyńskiego (2007 r.)
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze święte
7.30,10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 Msza św. w intencji poszanowania życia
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza święta
 7.30
 
Imieniny obchodzą:
Edyta, Kamil, Korneliusz
 
Okres liturgiczny: zwykły
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: czerwony
Rok liturgiczny: C, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Tm 2,1-8     
Psalm responsoryjny: Ps 28
Ewangelia: Łk 7,1-10
realizacja LM Internet  LM Internet