Matka Boża Bolesna
Główka 21 procesja
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dni skupienia i warsztaty dla wolontariuszy

Jesteś wolontariuszem? Czujesz potrzebę wsparcia duchowegoChcesz podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, wymienić pomysły i otrzymać wsparcie? Tym zagadnieniom poświęcone będą organizowane w Licheniu już po raz drugi w dniach 13 – 15 lipca dni skupienia i warsztaty dla wolontariuszy zaangażowanych w różne formy wolontariatu (pomoc społeczna, służba zdrowia, edukacja i oświata, pomoc osobom niepełnosprawnym, kultura, ruchy i organizacje religijne i inne).

Współczesny świat potrzebuje ciągle nowych Miłosiernych Samarytan. Ważne jest zatem, aby kryzys szeroko wkradający się w życie społeczne, rodzinne i duchowe nie dotknął wielkodusznych serc pragnących otwierać się na bliźniego. Zapraszamy!

Rekolekcje proawdzą:
- ks. Piotr Lach – marianin; dyrektor i kapelan hospicjum stacjonarnego im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu;
- Krzysztof Pękala – koordynator wolontariatu i psycholog w Łódzkim Hospicjum dla Dzieci, asystent w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna.

W programie rekolecjisą konferencje, Msze święte, warsztaty, prace zespołowe i prace w grupach, dzielenie się doświadczeniami z pracy wolontaryjnej. Istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Uczestnicy rekolekcji mogą skorzystać z wizyty w hospicjum licheńskim.

Zgłoszenia:
Biuro Obsługi Pielgrzyma
tel.  (+ 48 63) 270 81 63, 270 81 42
www.lichen.pl
e-mail: lichen@lichen.pl

Ofiara za pobyt:
Od jednej osoby 120 zł
Ofiara za pobyt  obejmuje pełen koszt noclegów i wyżywienia. Należy ją uiścić na konto Sanktuarium. Na dwa tygodnie przed terminem rekolekcji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa kontaktując się z Biurem Obsługi Pielgrzyma.
Liczba miejsc ograniczona.

Konto:
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
59 1320 1449 2769 6770 2000 0004  z dopiskiem „REKOLEKCJE”

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 lutego 2020
Niedziela
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia


Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
16.15 Gorzkie Żale

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00
 
Okres liturgiczny: zwykły
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2.17-18
Psalm responsoryjny: Ps 103
Drugie czytanie: 1 Kor 3, 16-23
Ewangelia: Mt 5, 38-48
realizacja LM Internet  LM Internet