Matka Boża Bolesna
Główka30 prezbiterzy i wierni
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. z diecezji płockiej

„Z Maryją budujemy Kościół – Nasz Dom”, jest hasłem rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z diecezji płockiej, które trwają w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym. Trzydniowe spotkanie (24-26. lutego) zakończy się jutro (w niedzielę) Maszą św., której przewodniczył będzie ks. bp Piotr Libera, duszpasterz diecezji płockiej.

Szafarze, którzy przyjechali na rekolekcje, każdego dnia uczestniczą w przygotowanych dla nich konferencjach. Wśród prelegentów są księża marianie, opiekunowie licheńskiego sanktuarium, którzy starają się przybliżyć słuchaczom poszczególne obszary tematyczne związane z posługą szafarza. Do tej pory wysłuchali wystąpień trzech zakonników: ks. Eugeniusza Makulskiego, kustosza seniora sanktuarium, który mówił o historii licheńskich objawień, ks. Janusza Kumali, którego wystąpienie dotyczyło duchowości maryjnej w odniesieniu do posługi szafarskiej oraz ks. Wojciecha Sokołowskiego, który przybliżył zebranym kwestię posługi duszpasterskiej wśród pielgrzymów przybywających do licheńskiego sanktuarium.

„Chcemy poprzez te rekolekcje pokazać nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. z naszej diecezji, którzy często ze swoimi rodzinami i grupami parafialnymi przyjeżdżają tutaj, duchowe bogactwo tego sanktuarium. To jest oczywiście miejsce modlitwy, miejsce objawień Matki Bożej, ale też miejsce bardzo konkretnej pomocy ludziom, którzy potrzebują wsparcia, i którzy tę pomoc otrzymują.” – powiedział ks. Roman Bagiński, organizator rekolekcji.

W niedzielę uczestnicy wysłuchają wykładów księży, którzy na co dzień pracują w Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym zajmując się sprawami z zakresu pomocy osobom uzależnionym czy borykającym się z problemami prokreacyjnymi:  
„Będziemy przeżywać spotkanie i z ks. Piotrem Kieniewiczem i ks. Robertem Krzywickim, którzy w sposób szczególny posługują osobom uzależnionym. Zwłaszcza ks. Kieniewicz, który jest znanym w Polsce specjalistą i fachowcem zagadnień bioetycznych, które dziś dość mocno są dyskutowane i czasami kwestionowane w Polsce.” – dodał ks. Bagiński.

Poza konferencjami, w trakcie których istnieje możliwość dyskusji i wyjaśnienia nurtujących kwestii, szafarze mają także możliwość osobistego przeżywania tego szczególnego czasu poprzez modlitwę, spowiedź, uczestnictwo we Mszy św. oraz indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu.

Na zakończenie rekolekcji do uczestników dołączy bp płocki Piotr Libera. Po zakończeniu Najświętszej  Eucharystii pasterz Kościoła płockiego wręczy osobiście każdemu uczestnikowi rekolekcji tzw. „misję kanoniczną” przedłużającą jego posługę na kolejny rok pracy we wspólnocie parafialnej.

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. może zostać mężczyzna, który ukończył 25. rok życia i przeszedł odpowiednie przygotowanie do sprawowania tej posługi. Może on udzielać Komunii św. w swojej wspólnocie parafialnej podczas Mszy św. lub zanosić Najświętszy Sakrament chorym. Każdy szafarz ma do wypełnienia tzw. „misję kanoniczną”, która trwa jeden rok. Po upływie tego okresu, w zależności od potrzeb i sytuacji, jest ona przedłużana.  

W licheńskich rekolekcjach bierze udział 79 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.  z diecezji płockiej. Wszystkie konferencje rekolekcyjne odbywają się na terenie Domu Pielgrzyma Arka, gdzie także są zakwaterowani uczestnicy rekolekcji.

25 lutego 2012 r.

Ks. Roman Bagiński z Płocka

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 stycznia 2020
Czwartek
Bogu zaufam, nie będę się lękał

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. o. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Okresu Zwykłego
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7
Psalm responsoryjny: Ps 56, 2-3. 9-10. 12-13
Ewangelia: Mk 3, 7-12
realizacja LM Internet  LM Internet