Matka Boża Bolesna
Komunia
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Stres. Radzenie sobie w sytuacji trudnej – warsztaty

Stres jest dziś jednym z najistotniejszych czynników warunkujących zdrowie każdego z nas. Osoby, które w swojej  pracy poddane są długotrwałemu oddziaływaniu czynników stresogennych częściej zapadają na ciężkie choroby, tj. nowotwory czy dolegliwości na tle nerwowym. Jednak stres można opanować i nauczyć się go kontrolować. Szukanie odpowiedzi na pytanie „Jak pokonać stres?” było jednym z głównych elementów warsztatów, które odbyły się w Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym (LCPRiOU) działającym w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym.

Licheńskie warsztaty prowadziła psycholog Monika Potera. Jej zdaniem stres jest nieodzownym elementem naszego życia i tylko od nas zależy, czy nauczymy się nad nim panować, a co za tym idzie - czy będziemy w stanie przezwyciężyć jego destrukcyjne działanie w naszym życiu:
„Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej, które chcą nauczyć się radzić sobie lepiej z sytuacjami stresowymi, które spotykają na co dzień, a które wywołują w nich pewien dyskomfort.”

Spotkanie miało formę zajęć warsztatowych. Każdy z dziewięciorga uczestników mógł podzielić się z pozostałymi swoimi problemami, a następnie każdy z przypadków był indywidualnie omawiany na forum:
„Uczestnicy mogli się dowiedzieć co to jest stres, jakie są rodzaje stresu, jak ich organizm, ich emocje i myśli mogą odzwierciedlać to, co się z nimi dzieje. Mogli także poznać swoje trudności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i nauczyć się reagować alternatywnie, aby ten stres nie brał góry nad ich życiem, nad ich szczęściem, nad tym, co chcą osiągnąć, żeby ich nie ograniczał, żeby czuli się swobodniej i szczęśliwiej, żeby odważnie realizowali swoje cele życiowe  ” – dodała Potera.

Pani Danuta Pokorska z Tuszyna zdecydowała się na udział w licheńskich warsztatach, gdyż doskonale wie, jak destrukcyjny wpływ na jej życie prywatne i zawodowe ma stres:
„Stres przerasta mnie w życiu codziennym. Zdaję sobie sprawę z tego, że stres jest bardzo niszczący dla mnie. Odkrywam to i chciałabym się nauczyć żyć z tym, a jednocześnie pomóc sobie samej i swoim najbliższym. (…) W trakcie warsztatów otrzymałam pewne wskazówki. I teraz będzie zależało ode mnie, czy je zastosuję w moim życiu, w sytuacjach stresowych, które są dla mnie zagrożeniem. Dla mnie jest to bardzo ciekawe i budujące i daje nadzieję, że może być lepiej.”

Warsztaty o stresie organizowane są raz do roku. Oprócz nich LCPRiOU oferuje także warsztaty z zakresu kształtowania postaw asertywnych, poczucia własnej wartości czy też o radzeniu sobie w kryzysie.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie Osobom Uzależnionym pod numer 63 270 81 32 lub na stronie internetowej Centrum www.pomoc.lichen.pl.

13 lutego 2012 r.

Monika Potera, psycholog prowadząca warsztaty
Danuta Pokorska, uczestniczka warsztatów

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


7 lipca 2020
Wtorek
Naród wybrany ufa swemu Panu

 

17. rocznica śmierci bpa Romana Andrzejewskiego

40. Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia - odwołana

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Wspólnoty Kościoła
20.00 Wieczór Uwielbienia w bazylice
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet