Matka Boża Bolesna
figura MB w ogrodzie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  

Dziś, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, głównej Patronki Zgromadzenia Księży Marianów swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa odnowili księża i bracia marianie opiekujący się Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

W trakcie uroczystej Mszy św. konwentualnej zakonnicy dziękowali Bogu za dar powołania do zgromadzenia i modlili się o dalsze łaski. W Eucharystii uczestniczyli wszyscy współbracia posługujący w licheńskim sanktuarium. Mszy św. przewodniczył abp Jan Paweł Lenga. W homilii, którą do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Krzysztof Jędrzejewski, przełożony licheńskiej wspólnoty, najwymowniejszą kwestią było to, iż każdy z nas, nie tylko zakonnicy, powinien w swoim życiu świadczyć o miłości i chwale Boga. Jako przykład została przywołana postać bł. o. Stanisława Papczyńskiego, który całe swoje życiu poświecił Bogu, aby świadczyć o jego nieskończonym miłosierdziu i sławić Jego imię wśród ludzi.

Dzisiejsza uroczystość jest szczególnie ważna dla wszystkich zakonników z mariańskiego zgromadzenia, gdyż podkreśla prawdę o tym, że Maryja pełna łaski, wybrana przez Boga na Matkę Syna Człowieczego, została od poczęcia zachowana od zmazy grzechu pierworodnego. Dogmat ten został oficjalnie ogłoszony przez papieża Piusa IX dekretem z dnia 8 grudnia 1854 roku.

„Bóg poprzez tajemnicę Niepokalanego Poczęcia wyzwala Maryję z okowów grzechu pierworodnego, czyni Ją od samego początku Jej istnienia, wolną od grzechu. Dla nas marianów tajemnica Niepokalanego Poczęcia jest zaproszeniem do wniknięcia w tajemnicę życia, w którym Bóg jest obecny od samego początku” – powiedział ks. Piotr Kieniewicz, rzecznik prasowy licheńskiego sanktuarium.

Założyciel mariańskiej wspólnoty, o. Stanisław Papczyński, postawił swoim zakonnikom trzy główne cele do realizowania w trakcie zakonnego życia: szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, niesienie pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym i pracę duszpasterską, zwłaszcza wśród ludzi religijnie zaniedbanych. Poprzez rekolekcje, wyjazdy na misje, prowadzenie hospicjów i innych dzieł miłosierdzia – marianie realizują duchowy testament o. Papczyńskiego.

Mariańska wspólnota zakonna liczy niemalże 600 księży, braci i tzw. mężów stowarzyszonych, którzy pracują w 18 krajach na całym świecie. Swoja posługę pełnią zgodnie z hasłem „Pro Christo et Eclesia” (za Chrystusa i Kościół) wcielając w  życie charyzmat swojego założyciela. bł. o. Stanisława Papczyńskiego.

Licheń Stary, 8 grudnia  2011 r.      

Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie
Ks. Piotr Kieniewicz o tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP
Odnowienie ślubów przez księży i braci marianów

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY29 maja 2020
Piątek
Pan Bóg utwierdził swój tron na niebiosach


Dni modlitw o jedność chrześcijan (do 30 maja)

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego (22-30 maja)

Via Lucis (Droga światła) - godz. 18.00


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Nabożeństwo majowe: 17.00
Apel Maryjny 21.00
Via Lucis (Droga światła) - godz. 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo majowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Dz 25, 13-21 Ps: Ps 103, 1-2. 11-12. 19-20
Akl: por. J 14, 26 Ew: J 21, 15-19

realizacja LM Internet  LM Internet