Matka Boża Bolesna
Główka39 krzyż Golgoty
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Zakończyły się obrady Konwentu Prowincjalnego Zgromadzenia Księży Marianów

Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej była tematem zakończonego dziś spotkania przedstawicieli polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów.

 „Warto zwrócić uwagę, że spotkanie nasze zaczęliśmy od modlitwy i sakramentu pojednania – powiedział ks. Piotr Kieniewicz MIC, rzecznik licheńskiego Sanktuarium – gdyż osobiste nawrócenie i żywa wiara każdego z nas jest fundamentem wszelkiej działalności ewangelizacyjnej”.
 
Zgromadzeni na obradach Marianie wysłuchali wykładów na tematy związane z nową ewangelizacją. Wątkiem nieustannie powracającym w prelekcjach była specyfika obecnych czasów, wynikająca nade wszystko z faktu, iż adresatem przepowiadania jest często człowiek do wiary nastawiony krytycznie, albo już niewierzący.
 
„Coraz częściej przychodzi nam się zmierzyć z niewiarą spowodowaną zniechęceniem do chrześcijaństwa, antyświadectwem chrześcijan duchownych i świeckich, zgorszeniem grzechami własnymi i innych – wyjaśnił ks. Kieniewicz.
 
Dzieląc się swoimi doświadczeniami, współbracia z radością wskazywali na znaki nadziei, jakich są świadkami w swoim życiu i pracy. Wiele uwagi poświęcono otwartości młodzieży na orędzie ewangeliczne, znaczeniu nowych ruchów odnowy eklezjalnej oraz możliwości, jakie dają rozwijające się szkoły nowej ewangelizacji.
 
Obrady zgromadzonych na Konwencie Prowincjalnym Marianów zamknęła refleksja nad bieżącymi sprawami Zgromadzenia i Prowincji, m.in. forum współpracy międzyzakonnej, temat konwentu wiosennego, terminarz wizytacji prowincjalnej, czy dalsza refleksja nad mariańskimi Konstytucjami i Dyrektorium.
 
W trakcie konwentu głos zabrali: ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC, o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski oraz ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina i ks. dr Waldemar Szlachetka. Prelegenci omówili różne obszary, na których podejmowana jest praca ewangelizacyjna. Każdy z wykładów był punktem wyjścia do dyskusji nad apostolskim zaangażowaniem Marianów z polskiej prowincji.
 
W Konwencie uczestniczyło 57 księży i braci z polskiej prowincji Zgromadzenia. Spotkania takie organizowane są dwa razy do roku dla omówienia zagadnień istotnych dla życia zakonnego i posługi duszpasterskiej.
 
Polska prowincja Marianów liczy około 250 współbraci i obejmuje domy zakonne w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kazachstanie i na Białorusi. Podlega jej również wikariat prowincjalny w Czechach i na Słowacji.
 
Licheń Stary, 17 listopada 2011 r.                                               

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 lutego 2020
Niedziela
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia


Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
16.15 Gorzkie Żale

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00
 
Okres liturgiczny: zwykły
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2.17-18
Psalm responsoryjny: Ps 103
Drugie czytanie: 1 Kor 3, 16-23
Ewangelia: Mt 5, 38-48
realizacja LM Internet  LM Internet