Matka Boża Bolesna
figura MB w ogrodzie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dobiegło końca 355. Zebranie Plenarne
Konferencji Episkopatu Polski

Ponad 90 biskupów przybyłych na 355. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (KEP) do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej dyskutowało nad istotnymi sprawami dla kościoła katolickiego w Polsce. Wśród tematów znalazły się m. in.  kwestie dotyczące implikacji duszpasterskich adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini”, deklaracji Kościoła w sprawie małżeństw mieszanych oraz wydłużenie okresu przygotowania dzieci przed przyjęciem pierwszej Komunii Świętej do trzech lat.

„Priorytet rodziny jawi się we Wszystkich Konferencjach Episkopatu Polski, jako że jest to bardzo ważny temat i bardzo ważne środowisko formujące zarówno człowieka jak i chrześcijanina, dlatego jesteśmy bardzo wrażliwi na różne inicjatywy. Zwłaszcza cieszymy się, że budzi się podmiotowość społeczna (…) i poczucie odpowiedzialności.” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad. Jednocześnie zaznaczył, że biskupi reprezentujący Kościół katolicki w Polsce są zaniepokojeni kryzysem polskiej rodziny. Ocenił, iż rodzice często nie poświęcają odpowiednio dużo czasu dla swoich dzieci przez co cierpi wzrost uczuciowy młodego człowieka. Dodał także, iż biskupi zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji gospodarczej, są zaniepokojeni niedowartościowaniem rodziny wielodzietnej. Wspomniał także o inicjatywie obywatelskiej w sprawie obrony życia:
„Obrona życia jest prawem natury. To nie jest tylko sprawa chrześcijańska, katolicka. To jest sprawa koncepcji i antropologii człowieka. Jeśli ta antropologia jest antropologią najwyższej wartości człowieka to trzeba uszanować go od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci” – powiedział abp Michalik. Przewodniczący KEP wyraził zadowolenie z faktu, iż w Polsce zmienia się myślenie o rodzinie wielodzietnej, gdyż jak zaznaczył „należy zacząć myśleć i mówić z szacunkiem o rodzinie wielodzietnej”.

Biskupi w trakcie posiedzenia w Licheniu dyskutowali także o Biblii w duszpasterstwie. Sprawa ta nabrała większej rangi po ostatnim watykańskim Synodzie Biskupów . Po jego zakończeniu papież Benedykt XVI wydał adhortację „Verbum Domini”, która stara się ukierunkować działalność duszpasterską Kościoła w świetle biblii oraz w świetle przesłania Słowa Bożego.
„W praktyce cały świat ma w pewnym sensie strukturę Słowa Bożego (…). Słowo Stwórcze było tym, które nadało konkretny kształt światu. To nie jest tylko kwestia tego co się pojawiło w momencie Abrahama czy Jezusa Chrystusa, ale Słowo Boże jest formacyjną stroną całego stworzenia. To, co jest zgodne ze słowem Bożym, jest nie tylko w zgodzie z Biblią, ale jest zgodne ze strukturą świata a także  człowieka” – powiedział abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Jak dodał wiceprzewodniczący KEP czas, który minął od wydania papieskiej adhortacji jest wystarczającym do tego, aby powyższe kwestie zostały dokładnie przemyślane zarówno przez Konferencje Episkopatu Polski, ale również przez duchowieństwo oraz wiernych. Podkreślił, iż ważnym jest, aby poruszone w papieskim dokumencie kwestie przeszły od poziomu nabożeństw biblijnych do nadania działalności duszpasterskiej rysu duchowości biblijnej. Podkreślił także, że każdy, kto ma kontakt ze Słowem Bożym nie musi obawiać się utraty wiary.

Kolejnym ważnym punktem obrad była kwestia katechezy w szkole w świetle wyzwań nowej ewangelizacji. Biskup Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Episkopatu podkreślił, że katecheza szkolna winna być rozumiana nie tylko jako nauka religii skierowana wyłącznie do dzieci, ale także jako element znacznie szerzej rozumianej nowej ewangelizacji, za pośrednictwem której powinno dotrzeć się także rodzin katechizowanych, wśród których jest wielu poszukujących czy wręcz niewierzących.
Bp Mendyk podkreślił, że Kościół dokonał już dostosowania programu nauczania religii do nowej podstawy programowej w szkole. Zmiany te Konferencja Episkopatu zatwierdziła w ubiegłym roku. Obecnie trwają prace nad uwzględnieniem w planach i w programie nauczania religii faktu, że w przyszłym roku naukę w szkołach rozpoczną już 6-latki. W konsekwencji do pierwszej komunii św. przystępować będą uczniowie trzecich, a nie jak dotąd drugich klas.

W trakcie drugiego dnia obrad biskupi, arcybiskupi i kardynałowie wzięli udział w południowej Mszy św. w bazylice mniejszej Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Sumie przewodniczył arcybiskup metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Słowo Boże do zgromadzonych wiernych wygłosił arcybiskup metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W homilii powiedział:
„Celem każdej ewangelizacji jest zawsze wiara, troska o wiarę żywą, taką, która przekłada się na życie, która czerpie z Ewangelii. Wiarę osobową, mocną i dojrzałą. (…) To właśnie tutaj, w naszej współczesności mieszczą się wszyscy, którzy mówią Pan Bóg TAK, Pan Jezus TAK, ale Kościół NIE. To właśnie w takiej wierze, czasem mocnej, wręcz fanatycznej, mieszczą się także ci, którzy stają się przewodnikami różnych grup, ale przyjmują Kościół na swój sposób widzenia praktycznie wyprowadzają z niego tych, którzy chcą budować swoją wiarę na objawieniu Bożym i nauczaniu Kościoła na pierwszym miejscu. Dzisiejsza liturgia pokazuje nam przykłady wiary mocnej, bezgranicznej i żywej”. Dodał także, iż „religijność, wiara człowieka, która nie jest podparta intelektualnie, bardzo często schodzi na drogi sentymentalizmu i uczuciowości, która czasem może prowadzić donikąd. Dlatego też biskupi, pasterze Kościoła, od czasu do czasu przypominają, od czasu do czasu nawet muszą przestrzegać przed tymi współczesnymi mieliznami, na które tak łatwo wejść”.

O godzinie 20:30 biskupi wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu Krzysztofa Odoja, studenta roku dyplomowego w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Tuż przed koncertem obejrzeli zbiory Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego, które mieści się w licheńskiej bazylice, natomiast po zakończeniu koncertu uczestniczyli w Apelu Maryjnym, któremu przewodniczył arb Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W niedzielę biskupi udadzą się do Włocławka, gdzie wezmą udział w centralnych uroczystościach 600-lecia tamtejszej katedry. Uroczystej sumie w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku  będzie przewodniczył w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego.

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym odbyło się po raz drugi. Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce w 2004 roku, kiedy to biskupi uczestniczyli w uroczystym poświeceniu licheńskiej świątyni.  

Licheń Stary,  25 czerwca 2011 r.

Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


29 września  2020
Wtorek
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

 

168. rocznica przeniesienia obrazu Matki Bożej Licheńskiej z lasu grąblińskiego  do Lichenia (1852)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 w intencji zmarłych pielgrzymów, dobroczyńców, ofiarodawców licheńskiego Sanktuarium
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet