Matka Boża Bolesna
Główka51 panorama starej części zimą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Biskupi obradują w licheńskim sanktuarium   


Biskupi, arcybiskupi i kardynałowie, którzy przybyli na 355. Plenarne Zebranie Konferencji Episkopatu Polski, rozpoczęli dziś obrady.


Arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, tradycyjnie  rozpoczął obrady. Podkreślił, że biskupi podejmą różne gatunkowo sprawy, które decydują o żywotności Kościoła i skuteczności w wypełnianiu jego misji. W trakcie konferencji zostanie poruszonych około 40 tematów.

Wśród wyzwań i zadań duszpasterskich otrzymujemy nowe światło, jakim jest duszpasterstwo bardziej ubiblijnione, inspirowane wiarą zakorzenioną w Piśmie Świętym – mówił abp Józef Michalik. Podczas zebrania plenarnego kwestię implikacji duszpasterskich wynikających z przyjęcia adhortacji papieża Benedykta XVI „Verbum Domini” przedstawi metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Kolejnym ważnym tematem jest katecheza i katechizacja w Polsce. Mowa będzie też m.in. o przygotowaniach do Tygodnia Wychowania, który będzie obchodzony we wrześniu. Temat ten szerzej omówią biskupi Marek Mendyk, Krzysztof Zadarko i Andrzej Czaja. Obecność prefekta watykańskiej Komisji ds. Wychowania Katolickiego, kard. Zenona Grocholewskiego, będzie okazją do dyskusji nad zagadnieniami związanymi z zagadnieniami uczelni katolickich, wydziałów teologicznych i seminariów duchownych w Polsce.

Omawiana będzie także deklaracja Kościołów w sprawie małżeństw mieszanych, zawieranych pomiędzy stroną katolicką i niekatolicką. Biskupi wyznaczą delegatów na synod biskupów i dokonają zmian w gremiach Episkopatu, w związku z upływającymi kadencjami przewodniczących komisji, rad i zespołów. Będą też rozmawiać o planowanych pielgrzymkach Episkopatu i studentów polskich do Ziemi Świętej.

To pierwsze spotkanie plenarne biskupów po beatyfikacji Jana Pawła II. Stąd też abp Michalik w imieniu Konferencji Episkopatu podziękował na początku obrad kard. Stanisławowi Dziwiszowi za jego starania, by jak najwcześniej Kościół mógł cieszyć się nowym Błogosławionym. Przypomniał, że Kościół w Polsce podziękował Benedyktowi XVI za beatyfikację, wręczając papieżowi symboliczny dar – kopię krzyża, który Jan Paweł II całe życie nosił (tzw. krzyża Sapieżyńskiego). Episkopat wystosował też list z podziękowaniem do postulatora procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, ks. Sławomira Odera, kapłana diecezji toruńskiej.

W sobotę biskupi wezmą udział w południowej Mszy św. , której przewodniczył będzie kardynał Stanisław Dziwisz. Słowo Boże do zgromadzonych wiernych wygłosi kardynał Kazimierz Nycz. Wieczorem natomiast, o godz.  21.00, w licheńskiej bazylice rozpocznie się Apel Maryjny. Poprowadzi go abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

355. zebranie plenarne KEP rozpoczęło się dziś o godzinie 11:00 w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu Starym. Obrady odbywają się na terenie diecezji włocławskiej z racji jubileuszu 600-lecia konsekracji katedry we Włocławku. W niedzielę z udziałem legata papieskiego kard. Zenona Grocholewskiego oraz Episkopatu odbędzie się Msza św. dziękczynna we włocławskiej świątyni. W trakcie Mszy św. do katedry zostaną wprowadzone katedry relikwie bł. Jana Pawła II.

Licheń Stary,  24 czerwca 2011 r.                  

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


29 września  2020
Wtorek
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

 

168. rocznica przeniesienia obrazu Matki Bożej Licheńskiej z lasu grąblińskiego  do Lichenia (1852)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 w intencji zmarłych pielgrzymów, dobroczyńców, ofiarodawców licheńskiego Sanktuarium
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet