Matka Boża Bolesna
z
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje Towarzystwa św. Wojciecha

Członkowie Towarzytwa św. Wojciecha z Gniezna modlili się w Licheniu. 132-osobowa grupa mężczyzn zrzeszonych w Towarzystwie św. Wojciecha uczestniczyła w rekolekcjach w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu.

Uczestnicy rekolekcji przyjechali
do licheńskiego Sanktuarium z archidiecezji gnieźnieńskiej skąd wywodzi się Towarzystwo. W trakcie pobytu w Licheniu Bracia czas spędzali na modlitwie i rozważaniach Słowa Bożego. Uczestniczyli także w drodze krzyżowej, Mszach Świętych, modlitwie różańcowej i gorzkich żalach.  

„Jesteśmy grupą ludzi bardzo rozmodloną o bardzo mocnych korzeniach religijnych. Rekolekcje są dla nas czasem wyciszenia, odskocznią od życia codziennego. Każdy z nas pragnie w tym czasie modlić się w swoich intencjach, ale także w intencjach innych członków Towarzystwa, w intencji papieża i całego Kościoła Katolickiego. Ten czas jest dla nas swego rodzaju ucztą duchową” – powiedział Tadeusz Bieniek, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa św. Wojciecha w Gnieźnie, organizator spotkania.

W trakcie rekolekcji do Towarzystwa przystąpiło 16 nowych mężczyzn.  Uroczysty akt przyjęcia nastąpił poprzez nałożenie specjalnych płaszczy kandydatom oraz złożenie przez nich przyrzeczenia dla służby w Towarzystwie.  

Rekolekcje Towarzystwa św. Wojciecha w licheńskim Sanktuarium odbyły się po raz pierwszy.  Zdaniem Tadeusza Bieńka o wyborze Lichenia zdecydowały 2 aspekty: bliskość Matki Bożej oraz bardzo dobra baza socjalna:
„Do tej pory nasze rekolekcje organizowaliśmy w innych miejscach kultu. Jednak do żadnego z nich nie mogliśmy jednorazowo pojechać aż tak dużą grupą. Bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy do Lichenia. Z pewnością wrócimy tu w przyszłości” - dodał Tadeusz Bieniek.

Towarzystwo św. Wojciecha istnieje od 1990 roku. Działa w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej. W swoich szeregach zrzesza społeczność katolicką dla ożywienia duchem chrześcijańskim porządku doczesnego. Członkowie Towarzystwa swoje cele realizują poprzez pogłębianie formacji religijnej i oddziaływanie na środowiska, w których żyją.

25 marca 2011

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


24 stycznia 2020
Piątek
Zmiłuj się Boże, zmiłuj się nade mną

Wspomnienie  obowiązkowe
św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Święto św. Franciszka Salezego,
Patrona pisarzy i dziennikarzy
Światowy Dzień Środków
Masowego Przekazu
Modlimy się o mądre korzystanie
ze środków przekazu

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Okresu Zwykłego
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 24, 3-21
Psalm responsoryjny: Ps 57, 2-4. 6. 11
Ewangelia: Mk 3, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet