Matka Boża Bolesna
Główka23 Sanktuarium panorama jesień
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Około 2000 lat temu Bóg posłał archanioła Gabriela do Maryi. Zwiastował Jej, że w cudowny sposób urodzi Syna, któremu nada imię Jezus – „Jahwe zbawieniem”.  Od VIII wieku Kościół Katolicki obchodzi na pamiątkę tego wydarzenia Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przypada ona właśnie na 25 marca – 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem.

Dla Księży Marianów, gospodarzy Licheńskiego Sanktuarium 25 marca jest wyjątkowym dniem. Wynika to
nie tylko z duchowości maryjnej zgromadzenia, lecz także z tego, iż 25 marca 2011 r. przypada 25. rocznica aprobaty odnowionych konstytucji zgromadzenia.

W ten dzień obchodzony jest także Dzień Świętości Życia. Jest on zaproszeniem do rozmyślania nad własnym życiem, a także nad życiem innych, szczególnie bezbronnych. W Licheńskim Sanktuarium podczas Mszy św. o godzinie 12.00 rozpocznie się akcja modlitewna w intencji poczęcia dziecka. Będą mogły w niej wziąć udział małżeństwa, które cierpią z powodu trudności z poczęciem dziecka oraz osoby chcące wspierać je modlitwą. Po Eucharystii zostanie odmówiona dziesiątka różańca w intencji poczęcia dziecka. Do akcji już można się włączyć pisząc na adres zycie@lichen.pl, a rozważania tajemnic różańcowych są zamieszczone na stronie internetowej Sanktuarium.

Ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym tak mówi o tej inicjatywie:
  Inspirację znaleźliśmy w Biblii. Chcemy wskazać innym, że walka z niepłodnością to nie tylko medycyna, ważny jest także wzrost duchowy i wsparcie duchowe. Osoby, które wyleczyły się z niepłodności zachęciły  nas, aby innych inspirować do modlitwy. (Cały wywiad)

Od 2009 r. w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej mieszkają i posługują siostry anuncjatki. Ta nazwa (po francusku annonciade) pochodzi od słowa annonciation, które oznacza zwiastowanie. 25 marca jest dla nich jednym z dwóch najważniejszych świąt. Duchowość zgromadzenia ma korzenie ewangeliczne. Siostry chcą żyć tak, by naśladując Maryję w Jej dziesięciu cnotach ewangelicznych: Czystości, Roztropności, Pokorze, Wierze, Pobożności, Posłuszeństwie, Ubóstwie, Cierpliwości, Miłości, Boleści, podobać się Chrystusowi.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Eucharystii będziemy modlić się słowami kolekty: Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Słowa te wyrażają głęboką tajemnicę  wcielenia Pana Jezusa. Prawdziwy Bóg zechciał przyjść na świat i stać się prawdziwym człowiekiem podobnym we wszystkim do ludzi oprócz grzechu (por. Hbr 4,15). Ta uroczystość przypada przeważnie w Wielkim Poście. Dzięki temu możemy przeżywać ją głębiej. Jezus Chrystus ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. (Flp 2,7)

Tego dnia podczas Mszy św. będziemy odmawiać Wierzę w jednego Boga. Na słowa I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się Człowiekiem wierni uklękną. Podczas celebracji liturgicznych będą używane białe szaty.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, mimo iż wypada w piątek Wielkiego Postu, nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Porządek Mszy św.:
bazylika, kościół górny: 7.30, 12.00, 18.00,
kościół św. Doroty: 8.30, 17.00,
kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Lesie Grąblińskim: 8.00.

Porządek nabożeństw:
bazylika, kościół górny:
     
po Mszy św. o 12.00 dziesiątka różańca w intencji poczęcia dziecka,
bazylika, kaplica Serca Pana Jezusa:
     
14.00 16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu,
     
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego,
     
15.30 Różaniec,
kościół św. Doroty:
     
16.00 – Droga Krzyżowa,
kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Lesie Grąblińskim:
     
po Mszy św. o 8.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

23 marca 2011

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 stycznia 2020
Wtorek
Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały

Wspomnienie  św. Tomasza
z Akwinu,Patrona Zgromadzenia
Księży Marianów

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
o godz 12.00 oprawa muzyczna Mszy św. w wykonaniu chóru Sursum Corda z Wilczyna
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
17.30 Nieszpory za zmarłych

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 2 Sm 6,12b-15.17-19
Psalm responsoryjny: Ps 24
Ewangelia: Mk 3,31-35
realizacja LM Internet  LM Internet