Matka Boża Bolesna
Clipboard02
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Około 2000 lat temu Bóg posłał archanioła Gabriela do Maryi. Zwiastował Jej, że w cudowny sposób urodzi Syna, któremu nada imię Jezus – „Jahwe zbawieniem”.  Od VIII wieku Kościół Katolicki obchodzi na pamiątkę tego wydarzenia Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przypada ona właśnie na 25 marca – 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem.

Dla Księży Marianów, gospodarzy Licheńskiego Sanktuarium 25 marca jest wyjątkowym dniem. Wynika to
nie tylko z duchowości maryjnej zgromadzenia, lecz także z tego, iż 25 marca 2011 r. przypada 25. rocznica aprobaty odnowionych konstytucji zgromadzenia.

W ten dzień obchodzony jest także Dzień Świętości Życia. Jest on zaproszeniem do rozmyślania nad własnym życiem, a także nad życiem innych, szczególnie bezbronnych. W Licheńskim Sanktuarium podczas Mszy św. o godzinie 12.00 rozpocznie się akcja modlitewna w intencji poczęcia dziecka. Będą mogły w niej wziąć udział małżeństwa, które cierpią z powodu trudności z poczęciem dziecka oraz osoby chcące wspierać je modlitwą. Po Eucharystii zostanie odmówiona dziesiątka różańca w intencji poczęcia dziecka. Do akcji już można się włączyć pisząc na adres zycie@lichen.pl, a rozważania tajemnic różańcowych są zamieszczone na stronie internetowej Sanktuarium.

Ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym tak mówi o tej inicjatywie:
  Inspirację znaleźliśmy w Biblii. Chcemy wskazać innym, że walka z niepłodnością to nie tylko medycyna, ważny jest także wzrost duchowy i wsparcie duchowe. Osoby, które wyleczyły się z niepłodności zachęciły  nas, aby innych inspirować do modlitwy. (Cały wywiad)

Od 2009 r. w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej mieszkają i posługują siostry anuncjatki. Ta nazwa (po francusku annonciade) pochodzi od słowa annonciation, które oznacza zwiastowanie. 25 marca jest dla nich jednym z dwóch najważniejszych świąt. Duchowość zgromadzenia ma korzenie ewangeliczne. Siostry chcą żyć tak, by naśladując Maryję w Jej dziesięciu cnotach ewangelicznych: Czystości, Roztropności, Pokorze, Wierze, Pobożności, Posłuszeństwie, Ubóstwie, Cierpliwości, Miłości, Boleści, podobać się Chrystusowi.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Eucharystii będziemy modlić się słowami kolekty: Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Słowa te wyrażają głęboką tajemnicę  wcielenia Pana Jezusa. Prawdziwy Bóg zechciał przyjść na świat i stać się prawdziwym człowiekiem podobnym we wszystkim do ludzi oprócz grzechu (por. Hbr 4,15). Ta uroczystość przypada przeważnie w Wielkim Poście. Dzięki temu możemy przeżywać ją głębiej. Jezus Chrystus ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. (Flp 2,7)

Tego dnia podczas Mszy św. będziemy odmawiać Wierzę w jednego Boga. Na słowa I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się Człowiekiem wierni uklękną. Podczas celebracji liturgicznych będą używane białe szaty.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, mimo iż wypada w piątek Wielkiego Postu, nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Porządek Mszy św.:
bazylika, kościół górny: 7.30, 12.00, 18.00,
kościół św. Doroty: 8.30, 17.00,
kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Lesie Grąblińskim: 8.00.

Porządek nabożeństw:
bazylika, kościół górny:
     
po Mszy św. o 12.00 dziesiątka różańca w intencji poczęcia dziecka,
bazylika, kaplica Serca Pana Jezusa:
     
14.00 16.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu,
     
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego,
     
15.30 Różaniec,
kościół św. Doroty:
     
16.00 – Droga Krzyżowa,
kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Lesie Grąblińskim:
     
po Mszy św. o 8.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

23 marca 2011

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet