Matka Boża Bolesna
26
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Pozostało 40 dni do beatyfikacji Jana Pawła II

Dzięki nauczaniu Jana Pawła II, nauczyłam się odnajdywać Boga we wszystkim, co mnie otacza. Wiem, że Bóg jest obecny zarówno w małej kropli deszczu, jak i w przepięknych i radosnych promieniach słońca. Ojciec Święty  nauczył mnie, w jaki sposób iść przez życie z Bogiem, i jak zło dobrem zwyciężać. – czytamy w jednym ze świadectw nadesłanych do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.

Nadesłane świadectwa będą czytane podczas nocnego czuwania, z 30 kwietnia na     1 maja 2011 r., w bazylice licheńskiej. Jesteśmy przekonani, że te świadectwa, ukażą ogrom dobra, jakiego doświadczyliśmy dzięki Janowi Pawłowi II. Zachęcamy do przysyłania listów i e-maili, w których podzielicie się informacjami o tym, jak posługa Jana Pawła II i świadectwo jego życia wpłynęły na Wasze życie.

Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II odbędzie się w Rzymie 1 maja
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Czas ostatnich przygotowań do tych uroczystości przypada na okres Wielkiego Postu, w którym Kościół zachęca, by się nawracać i zbliżać do Boga poprzez post, pokutę i jałmużnę.Kościół proponuje wiernym przeżycie tego okresu liturgicznego, aby odnowili się wewnętrznie przez obcowanie ze słowem Bożym i mogli wyrazić w swoim życiu miłość, którą Chrystus rozlewa w sercach wierzących w Niego mówił Jan Paweł II w orędziu na Wielki Post w 1998 r.

To tylko jeden fragment z wielu przemówień, jakie Papież kierował do wiernych. Przemówienia Jana Pawła II zapadały w pamięć. Tak samo sytuacje, w których pokazywał, że można żyć w sposób prawdziwie chrześcijański. W 1981 r., niedługo po zamachu na jego życie, powiedział:
Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem.

To właśnie Jan Paweł II w 2000 r. ustanowił pierwszą niedzielę po Wielkanocy Świętem Miłosierdzia Bożego. Stało się tak, w odpowiedzi na wizje św. siostry Faustyny Kowalskiej. Jezus prosił w nich, o ustanowienie święta, w którym kapłani będą głosili Miłosierdzie Boże. 
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (…) W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar... czytamy w "Dzienniczku".

Pięć lat później, w 2005 r., w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego, Jan Paweł II
człowiek, który miał wpływ na życie wielu z nas, odszedł do Domu Ojca.

Za beatyfikację Jana Pawła II, dar jego życia i posługi, będziemy także dziękować w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Zapraszamy na uroczystości, które rozpoczną się 30 kwietnia i potrwają do 3 maja 2011 r. W programie znajdzie się czas na wspólną modlitwę, refleksje, koncert, projekcję filmu o wizycie Papieża w Licheniu i zwiedzanie apartamentów, w których przebywał. Specjalnie na to wydarzenie, Sanktuarium przygotowuje książeczkę z myślami Jana Pawła II, którą na pamiątkę otrzymają uczestnicy uroczystości dziękczynnych w Licheniu.

23 marca 2011 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


24 stycznia 2020
Piątek
Zmiłuj się Boże, zmiłuj się nade mną

Wspomnienie  obowiązkowe
św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Święto św. Franciszka Salezego,
Patrona pisarzy i dziennikarzy
Światowy Dzień Środków
Masowego Przekazu
Modlimy się o mądre korzystanie
ze środków przekazu

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Okresu Zwykłego
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 24, 3-21
Psalm responsoryjny: Ps 57, 2-4. 6. 11
Ewangelia: Mk 3, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet