Matka Boża Bolesna
s
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Młodzież z Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie w Licheniu

Po raz kolejny do licheńskiego Sanktuarium zawitała młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie. Doroczna pielgrzymka do Matki Bożej Licheńskiej jest jednym z etapów pracy wychowawczej w oparciu o wartości chrześcijańskie (21-23.10).

Każdego roku w październiku oraz w kwietniu do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej przyjeżdża grupa chłopców z województwa opolskiego. oni wychowankami ośrodka dla młodzieży, która popadła w konflikt z prawem. Prawomocnym wyrokiem sądu muszą zamieszkać w ośrodku zamkniętym, zostając pod stałą opieką i nadzorem wychowawców. Ci, chcąc pokazać, że można żyć w zgodzie z prawem, starają się organizować dla nich
wyjazdy w wartościowe miejsca. Jednym z nich jest właśnie Licheń i tutejsze Sanktuarium.  

Chłopcy wraz ze swoimi opiekunami (panami: Tomaszem Komisarzem oraz Arkadiuszem Guzym) w dniach 21-23 października przebywali w Licheniu, gdzie pomagali w porządkowaniu terenu Sanktuarium – w głównej mierze ich praca polegała na grabieniu liści.  W wolnym czasie zwiedzili Sanktuarium oraz bazylikę. Udali się także do lasu grąblińskiego, gdzie Matka Boża objawiła się pasterzowi Mikołajowi Sikatce w XIX wieku. W sobotnie popołudnie spotkał się z nimi ks. Marek Kordaszewski MIC, marianin, który przygotował konferencję poświęconą Słowu Bożemu. Zwracając się do chłopców mówił m.in. o tym, ważne jest, aby towarzyszyło ono im w ich codziennym życiu, aby byli głosicielami Ewangelii w świecie.
- „Możliwość przyjazdu do Lichenia jest dla naszych podopiecznych swego rodzaju nagrodą za dobre zachowanie. Ci, którym udaje się tutaj przybyć, zawsze przyjeżdżają ubogaceni. A dla nas, wychowawców, to świetna okazja aby pokazać im, że mogą żyć w zgodzie z ludźmi i Bogiem”powiedział pan Arkadiusz Guzy.

Młodzi ludzie wraz z opiekunami odwiedzili także pacjentów licheńskiego hospicjum. W ośrodku uczestniczyli we Mszy św. oraz poprowadzili modlitwę różańcową.

Młodzież przyjechała do Lichenia w ramach zajęć resocjalizacyjnych, które dokładnie 12 lat temu zainicjowali wychowawcy z krupskiego ośrodka. A wszystko zaczęło się od zwykłej szkolnej wycieczki do Lichenia, w której uczestniczyli panowie Tomasz Komisarz i Arkadiusz Guzy. Po powrocie do Krupskiego Młyna wpadli na pomysł zorganizowania kolejnego wyjazdu, tym razem nieco dłuższego. I tak ich przygoda z Licheniem trwa nieprzerwanie od ponad dekady. Dwa razy do roku (wiosną i jesienią) przywożą do Sanktuarium grupę chłopaków by poprzez pobyt w bliskości Matki Bożej Licheńskiej pokazać im, że można żyć normalnie - bez kradzieży, rozbojów i bójek. Jak przyznają wychowawcy, gdy spotykają swoich podopiecznych po latach, z pobytu w ośrodku ci najmilej wspominaną kilkudniowy pobyt w Licheniu.
 
Łącznie do Lichenia w miniony weekend przybyło 8 wychowanków i 2 wychowawców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie. Pobyt w licheńskim Sanktuarium pielgrzymi z opolszczyzny zakończyli w niedzielę uczestnictwem we Mszy św. przed Cudownym Obrazem o godz. 12:00.  

Licheń Stary, 24 października 2016 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


14 października
Poniedziałek


Dzień Edukacji Narodowej

Św. Małgorzaty M. Alacoque
oraz św. Kaliksta

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 – w intencji uzależnionych
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Różaniec 18.00
Apel Maryjny 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 9.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Różaniec dla dzieci: 15.30
Różaniec dla dorosłych: po Mszy św. o godz. 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00

Imieniny obchodzą:
Liwia, Bernard, Kalikst
 
Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rz 1, 1-7
Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2a)
Ewangelia: Łk 11, 29-32
realizacja LM Internet  LM Internet