Matka Boża Bolesna
25
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Nabożeństwo fatimskie w grąblińskim kościele
 
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Eugeniusza Makulskiego MIC, kustosza-seniora Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, modlono się podczas nabożeństwa fatimskiego w Grąblinie (13.10). 
 
Wieczornej modlitwie o godz. 19.00 w kościele pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie przewodniczył ks. Jozef Chaim MIC, wikariusz parafii pw. św. Doroty w Licheniu. Przy ołtarzu eucharystycznym, usytuowanym w centralnym miejscu prezbiterium, znajdowała się kopia figury Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwa fatimskie były odprawiane w grąblińskim kościele począwszy od 13 maja. Wczoraj wierni zgromadzili się na ostatnim tegorocznym czuwaniu. Łącznie kilkadziesiąt osób. 
 
Homilię w trakcie Eucharystii wygłosił ks. Chaim. Na początku przywołał wydarzenia sprzed 99 laty, gdy Matka Boża objawiła się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Mówił, ludzie muszą odpokutować za grzechy swoje i innych.
- „Każdy musi dźwigać swój krzyżdla jednych jest to krzyż choroby, dla innych alkoholizmu. Dlatego należy modlić się za wszystkich tych, którzy pogubili się w swoim życiu, aby na nowo powrócili do Boga. Trzeba zrobić rachunek sumienia i stanąć przed Bogiem, aby dopuścił nam grzechy”mówił kapłan
W słowie nawiązał także do Roku Miłosierdzia i św. s. Faustyny Kowalskiej. Wyjaśnił, że także i ona została doświadczona ciernieniem i prześladowaniem. Ale dzięki jej osobie kult Bożego Miłosierdzia szerzył się na cały świat. Na zakończenie dodał, że w trakcie objawień fatimskich, Matka Boża prosiła o nawrócenie, żal za grzechy, a w szczególności o modlitwę różańcową
 
Po zakończeniu Mszy św. wierni odmówili w świątyni różaniec, a następnie uformowana została procesja ze świecami, która przeszła alejkami w lesie grablińskim. W tym czasie śpiewane były pieśni maryjne, a na początku orszaku niesiona była kopia figury Matki Bożej Fatimskiej. Na modlitwie obecne były także posługujące w licheńskim Sanktuarium Siostry Imienia Jezus, które tego dnia obchodziły wspomnienie . o. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, fundatora zakonu.  
 
Nabożeństwa fatimskie w grąblińskim kościele odprawiane były każdego 13-go dnia miesiąca od maja do października włącznie na pamiątkę objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku trzem miejscowym dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani powiedziała dzieciom: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata". 
Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była więcej znana i kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca
Trzecie objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i prośbę odmawiania Różańca
Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu aresztowania dzieci
Piąte objawienie 13 września było ponowieniem prośby o odmawianie Różańca
Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo deszczu i zimna w zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawienia powiedziała: "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za grzechy".
 
Licheń Stary, 14 października 2016 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet