Matka Boża Bolesna
front
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Konwiwencja dla członków Drogi Neokatechumenalnej

Ponad 300 osób od czwartku, 6, do niedzieli, 9 października, uczestniczyło w konwiwencji neokatechumenalnej w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Ostatniego dnia spotkania Mszę św. celebrował bp Wiesław Alojzy Mering, pasterz diecezji włocławskiej.

Licheńska konwiwncja rozpoczyna nowy rok ewangelizacyjny. Spotkanie odbyło się na etapie diecezjalnym, a uczestniczyli w nim katechiści oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne wspólnoty neokatechumenalne istniejące przy parafiach (ok. 50 wspólnot).

Tematyka poruszana w trakcie spotkania ogniskowała się wokół aktualnej ewangelizacji.
- „Chodzi o to, aby ludzi katechizować, aby poczuli wartość swojej obecności w Kościele. Neokatechumenat opiera na zasadzie tradycji. Życie, które Bóg ofiarowuje nam przez Chrystusa zmartwychwstałego i żywego, jest realne już teraz. Wszystko zaczyna być bardzo jasne i proste. Chrystus umarł za nas i został wskrzeszony z martwych i jeśli my w niego wierzymy, to również z nim zostaliśmy wskrzeszeni i siedzimy po prawicy Ojca”powiedziała uczestnicząca w spotkaniu w Licheniu Halina Polewska.

 W piątek uczestnicy rekolekcji przeżywali dzień nawrócenia. Liturgii pokutnej przewodniczył bp pomocniczy łódzki Marek Marczak. W trakcie sobotniego spotkania formacyjnego, które prowadził pan Jerzy Kiełek z Łodzi, mowa była o nowych wyzwaniach, przed jakimi stają członkowie wspólnoty w nowym roku. Wspominano także postać Carmen Hernandez, zmarłej 19 lipca br. w Madrycie jednej ze świeckich inicjatorek ruchu Drogi Neokatechumenalnej. Ostatniego dnia konwiwencji do uczestników dołączył JE bp Wiesław Alojzy Mering, który przewodniczył Mszy św. w Kaplicy Całunu Turyńskiego. W słowie hierarcha wyszedł od przytoczenia słów papieża Franciszka mówiąc, aktualnie na świecie trwa wojna wytoczona przez ideologię gender instytucji małżeństwa. Mówił także o potrzebie walki o zwycięstwo wiary. Nawiązał również do XVI Dnia Papieskiego. Stwierdził, to właśnie w trakcie pontyfikatu polskiego papieża nastąpił w Polsce upadek komunizmu.

Najliczniejszą grupę podczas licheńskiej konwiwencji stanowili przedstawiciele województwa łódzkiego, gdzie narodziła się Droga Neokatechumanalna w Polsce.  W spotkaniu uczestniczyli także wierni z diecezji kaliskiej, włocławskiej oraz części diecezji częstochowskiej.
Licheń jest wybierany na organizację tego spotkania z kilku względów: bliskości Maryi, centralnego usytuowania Sanktuarium oraz dobrej bazy logistyczno-noclegowej.

W Polsce istnieje około tysiąca wspólnot neokatechumenalnych, które zrzeszają po ok. 30 osób. Grupy istnieją niemalże we wszystkich diecezjach. W przeważającej większości są to ludzie młodzi, ok. 30 roku życia, otwarci na nowe życie.  

Licheń Stary, 10 października 2016 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet