Matka Boża Bolesna
Główka23 Sanktuarium panorama jesień
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Spotkanie wyborcze
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu trwa 137. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich (KWPZM). W trakcie obrad przełożeni i generałowie poszczególnych zakonów wybiorą nowe władze Konferencjiprzewodniczącego, wiceprzewodniczącego, członków konsulty oraz komisji rewizyjnej.

„Spotykamy się na tym jesiennym zebraniu, aby dokonać wyboru zarządu Konferencji. Kadencja zarządu trwa trzy lata, i spośród prowincjałów i generałów poszczególnych zgromadzeń wybieramy przewodniczącego, jego zastępcę oraz 7 konsultorów, którzy stanowią wewnętrzną radę. Podejmują oni bieżące decyzje związane z koordynacją współpracy między zakonami w Polsce”poinformował o. Kazimierz Malinowski OFMConv,       sekretarz generalny KWPZM.

Obecnie funkcję przewodniczącego pełni o. Janusz Sok CSsR, który przedstawi dziś sprawozdanie z działalności Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce za lata 2013-2016. Z kolei o. Kazimierz Malinowski OFMConv przedstawi konkretne zmiany w funkcjonowaniu KWPZM, które przynosi nowy Statut, zatwierdzony 28 maja br.:
- „Najistotniejszej zmiany w Statucie dotyczy fakt, w każdej diecezji zostanie powołany przedstawiciel ds. zakonów męskich, który przede wszystkim będzie zajmował się koordynacją współpracy między klasztorami, ale także z biskupem diecezjalnym. Druga dotyczy funkcjonowania komisji działających w ramach Konferencji. Do tej pory mogli do nich należeć tylko prowincjałowie i przełożeni wyżsi. W tej chwili będzie istniała możliwość, aby dołączyli do nich wybitni eksperci zakonni z różnych dziedzin, którzy będą mogli pracować dla dobra Kościoła w Polsce”dodał o. Malinowski.  

Na spotkaniu obecny jest bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który będzie przewodniczył dzisiejszej Mszy św. w kaplicy Domu Pielgrzyma ARKA, gdzie odbywa się konferencja. Dziś także ojcowie zgromadzeni na 137. Zebraniu Plenarnym zajmą się kwestią terapii antyalkoholowej kapłanów i osób konsekrowanych. tematykę przybliży zgromadzonym bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy KEP.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce powstała 15.04.1958 roku z inicjatywy ówczesnego Prymasa Polski, Kard. Stefana Wyszyńskiego. W skład Konferencji wchodzą przełożeni wyżsi oraz przełożeni prawnie z nimi zrównani instytutów zakonnych męskich i stowarzyszeń życia apostolskiego, działających na podstawie prawa papieskiego lub diecezjalnego. Aktualnie w skład KWPZM wchodzi 57 rodzin zakonnych skupiających ponad 12 tysięcy zakonników, w tym 3 tysiące pracujących za granicą. Do głównych zadań realizowanych przez KWPZM należą: wspieranie współpracy między instytutami zakonnymi, współpracę z Konferencją Episkopatu Polski oraz innymi konferencjami wyższych przełożonych w Polsce i Europie, a także promowanie wiedzy na temat życia konsekrowanego.

Licheń Stary, 11 października 2016 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet