Matka Boża Bolesna
p
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Budowniczowie pokoju.
Żołnierze z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu
modlili się w Licheniu

W przypadające 7. października wspomnienie Matki Bożej Różańcowej grupa 69 elewów z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu uczestniczyła we Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej (07.10).

Okazją do przyjazdu wojskowych do Sanktuarium MaryjnegoLicheniu była przysięga, jaką 8 października złożyli w Ślesinie żołnierze służby przygotowawczej do Narodowych Sił RezerwowychZanim to nastąpiło, elewowie wraz ze swoimi dowódcami przybyli do Matki Bożej Licheńskiej, aby modlić się przed Jej cudownym wizerunkiem.

Mszy św. o godz. 19.00 w licheńskiej bazylice przewodniczył ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony licheńskiego domu zakonnego księży marianów. W słowie powitania kapłan stwierdził, nie przez przypadek żołnierze znaleźli się w tej świątyni. Przypomniał, że wizerunek Pani Licheńskiej jest kopią obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z Rokitna. W dawnych czasach kopie tego wizerunku otrzymali żołnierze idący na wojnę.

Najświętszą Eucharystię wraz z marianinem koncelebrowali: ks. kan. Leszek Rybka, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja i Dobrego Pasterza w Ślesinie oraz ks. por. Dariusz Kamiński, kapelan powidzkiego garnizonu, który do zgromadzonych w świątyni wiernych wygłosił homilię. W słowie skupił się na trzech wizerunkach Matki Bożej, które niezmiennie łączą się z wojskiem – z Loreto, Lichenia oraz Rokitna.
Rozpoczął od przypomnienia, żołnierze przybyli do Lichenia w wyjątkowym dniu – 7. października Kościół katolicki bowiem obchodzi wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Wyjaśnił, święto wzięło swój początek od Bitwy pod Lepanto (7 października 1571), jednej z najkrwawszych bitew morskich w dziejach świata, w której naprzeciwko sobie stanęły floty Imperium Osmańskiego oraz Świętej Ligi. W 1572 roku papież Pius V ogłosił ten dzień świętem Matki Bożej Zwycięskiej, a od 1969 roku, decyzją Pawła VI, 7. października obchodzony jest jako święto Matki Bożej Różańcowej.

Jako pierwszą przywołał Matkę Bożą Loretańską, patronkę lotników. Kapłan wyjaśnił, że jest Ona bliska żołnierzom, zwłaszcza tym stacjonującym w Powidzu, gdzie w centralnej Polsce znajduje się jedna z najważniejszych baz lotnictwa transportowego w naszym kraju.
Następnie skupił się na Matce Bożej Licheńskiej, która w bezpośredni sposób połączona jest z wojskiem. Przytoczył historię Tomasza Kłossowskiego, żołnierza napoleońskiego, walczącego w 1813 roku pod Lipskiem. Przypomniał, na pobojowisku zobaczył on „piękną kobietę w amarantowej sukni z orłem na piersi”. Okazało się, że była to Matka Boża, która obiecała mu, że przeżyje i wróci do domu, pod warunkiem, że odnajdzie Jej wizerunek i otoczy go czcią. Po powrocie do domu Tomasz Kłossowski szukał obrazu, i znalazł go po 23 latach w miejscowości Lgota pod Częstochową.
Ostatnim spośród omawianych przez kapłana wizerunków Matki Bożej był ten z Rokitna, będący pierwowzorem obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Homileta wyjaśnił, że w dawnych czasach obraz z Rokitna zasłynął licznymi cudami, a jego sława dotarła na sam dwór królewski, do ówczesnego króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

W dalszej części homilii kapłan mówił, Maryja zawsze towarzyszyła żołnierzom walczącym o swoją Ojczyznę.
- „Składając przysięgę, dołączycie do wielkiej rodziny żołnierskiej. Jeśli chcecie być żołnierzami, musicie mieć szlachetne serca – by nie przynieść wstydu ukochanemu krajowi. Stajecie się obrońcami Ojczyzny, ale musicie dbać o swój rozwój. Pomocą jest dla was wiara w Boga, bo daje system wartości, którym należy się kierować i być mu wiernym”zakończył kapłan.

Tuż przed zakończeniem Mszy św. głos zabrał płk Mieczysław Gaudyn, dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. W kilku słowach podziękował ks. Krzysztofowi Jędrzejewskiemu MIC za wspólną modlitwę. Wtórował mu pan Mariusz Zaborowski, burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie, który także był obecny na uroczystościach w licheńskiej bazylice.  

Jak dodał płk Gaudyn, tego typu wydarzenie mogło obyć się na terenie powidzkiej jednostki, jednak jego zdaniem żołnierze powinni „wychodzić do społeczeństwa”. Dlatego poprosił burmistrza Mariusza Zaborowskiego o możliwość złożenia ślubowania przez żołnierzy w Ślesinie. W relacji oficera, wcześniej tego typu uroczystości obchodzono już w Koninie oraz w Gnieźnie.

Uroczystości z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu miały dwudniowy charakter. W piątek, 7 października, żołnierze modlili się w Licheńskiej bazylice, dzień później na rynku w Ślesinie odbył się uroczysty apel z okazji złożenia przysięgi wojskowej. Łącznie ślubowanie złożyło 69 elewów.  
Uroczystości uświetniła kompania honorowa z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. Obecny był także poczet ze sztandarem jednostki.


Tekst Roty, przysięgi wojskowej, ustanowionej w 1992 roku:

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny,
w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.”


Licheń Stary, 10 października 2016 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet