Matka Boża Bolesna
diakonia Słowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Inauguracja Roku Szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy

„Potrzebna jest moc w życiu każdego z nas, aby żyć odważnie. A dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei”mówił dziś w Licheniu bp Grzegorz Balcerek z Poznania. Hierarcha przewodniczył Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej w związku z Ogólnopolską Inauguracją Roku Szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) w Licheniu (29.09).

W licheńskich uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzcy komendanci OHP, kadra nauczycielska, duszpasterze oraz oczywiście młodzież zrzeszona w hufcach z całego kraju. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się na skwerze z trzema dzwonami przed bazyliką. Zebranych powitał prowadzący spotkanie ks. Piotr Wąż, duszpasterz wojewódzki wielkopolskiej OHP z Poznania. W imieniu księży marianów, opiekunów licheńskiego Sanktuarium zebranych powitał ks. Sławomir Homoncik MIC. –„Od tylu lat przybywacie do tego Sanktuarium, że można powiedzieć, jesteście domownikami tego miejsca, że jesteście u siebie. Myślę, że Matka Boża przygotowała dla was wiele łask. Życzę wam, aby ten nowy rok był dla was dobrym czasem”powiedział marianin.

W imieniu pani Minister Elżbiety Rafalskiej, szefowej resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła pani Grażyna Ożarek, dyrektor Biura Pani Minister, która odczytała list wystosowany do uczestników pielgrzymki.
W liście Pani Minister zachęcała młodych ludzi do wysiłku i wytężonej pracy, gdyż tylko taka postawa może zaowocować osiągnięciem sukcesu. Cytuje także słowa św. Jana Pawła II: „wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Odnosząc się z kolei do Alberta Einsteina napisała, wynik osiągnięcia sukcesu tylko w 10% zależy od talentu, a w 90 - od ciężkiej pracy. Zachęcała także do pozostania wiernym swoim ideałom.

W imieniu organizatorów pielgrzymki głos zabrał pan Michał Tadeusz Comb z Poznania. Z kolei parlamentarzystów reprezentował pan Ryszard Bartosik, poseł na Sejm VIII kadencji.

W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej najbardziej zasłużonym pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej, które przyznaje Minister Edukacji Narodowej „w uznaniu znaczących zasług pracownikom, którzy od wielu lat odnoszą szczególne osiągnięcia dla oświaty i wychowania”.  

Wręczono także nagrody laureatom konkursów: o tytuł Absolwenta Roku OHP oraz konkursu fotograficznego pt. „Światowe Dni Młodzieży w obiektywie OHP”. Laureatkami pierwszego z nich zostały: Natalia Kozioł z Czarnkowa oraz Anna Mirocha z Krakowa. Z kolei w konkursie fotograficznym wyróżniono: Magdę Oleksy z Włodawy, Piotra Szturca z Wisły, Macieja Woźniaka z Dobiekowa oraz Darię Postek z Łodzi.
Wszystkie nagrody wręczali wspólnie: pani Grażyna Ożarek, dyrektor Biura Minister Elżbiety Rafalskiej oraz pan Marek Surmacz, Komendant Główny OHP.

Na zakończenie części przy dzwonnicy błogosławieństwa w imieniu pasterza diecezji, bpa Wiesława Meringa, udzielił zgromadzonym ks. Wojciech Kochański, proboszcz parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Koninie. Po pokropieniu wodą święconą, w asyście Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania, wszyscy udali się do licheńskiej bazyliki, gdzie o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. Wcześniej jednak poczty sztandarowe oraz przedstawiciele poszczególnych grup obecnych na uroczystościach, udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, aby poprzez złożenie kwiatów oddać hołd patronowi OHP.  

Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. bp Grzegorz Balcerek z Poznania. W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczyli także wojewódzcy duszpasterze OHP na czele z ks. Jarosławem Sroką, krajowym duszpasterzem OHP oraz ks. Sławomirem Homoncikiem, wicekustoszem licheńskiego Sanktuarium.

Homilię do zgromadzonych w licheńskiej świątyni wiernych wygłosił bp Balcerek, który rozważania rozpoczął od przytoczenia słów z czytanej w trakcie Eucharystii Apokalipsy wg św. Jana. W czytaniu mowa była o walce Archanioła Michała ze smokiem. Zdaniem biskupa „archaniołowie zwyciężyli dzięki krwi Baranka, dzięki słowu swego świadectwa”. Powiedział także, młodzi ludzie z Ochotniczych Hufców Pracy każdego roku pielgrzymują do Lichenia, aby „umacniać się mocą boską i ludzką”. Nawiązał do wizyty św. Jana Pawła II do Lichenia w 1999 roku i o czynnym udziale członków OHP w przygotowaniu wizyty Ojca Świętego w tutejszym Sanktuarium. Dalej mówił o stawianiu sobie celów w życiu i dążeniu do nich: - „Potrzebna jest moc w życiu każdego z nas, aby żyć odważnie. A dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei”. Słowa te odniósł do św. Jana Pawła II, który w swoim życiu musiał ciężko pracować fizycznie w czasie II wojny światowej, aby przeżyć. Zachęcał także młodych ludzi do zawierzenia siebie Bożemu Miłosierdziu, mówiąc„Bóg daje nam szansę, ale to od każdego z nas zależy, jak wykorzystamy”. Na koniec homilii kaznodzieja odmówił modlitwę do św. Michała Archanioła, którego Kościół katolicki dziś wspomina.  

Po homilii uczniowie I klas złożyli uroczyste ślubowanie. Młodzież przyniosła także dary do ołtarza Pańskiegokwiaty, bochen chleba, owoce, hostię, wodę i wino. Na zakończenie uroczystej Eucharystii pani Renata Wichta, zastępczyni Komendanta Głównego OHP, odczytała akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej.
W pielgrzymce uczestniczyło ok. 2 tysiące osób.

Licheń Stary, 29 września 2016 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


 6 kwietnia 2020
  poniedziałek

  Wielki Poniedziałek
  Pan moim światłem i zbawieniem moim


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
Spowiedź
kościół górny - nawa wschodnia:
spowiedź odbywa się w konfesjonałach dostawianych
14.00 - 16.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Iz 42, 1-7 Ps: Ps 27, 1-3. 13-14
Akl: - Ew: J 12, 1-11
 

realizacja LM Internet  LM Internet