Matka Boża Bolesna
26
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Pielgrzymka kapłanów diecezji włocławskiej
do Matki Bożej Licheńskiej

W wigilię uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa 275 kapłanów posługujących w diecezji włocławskiej  przybyło do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej z doroczną pielgrzymką (02.06). Spotkaniu przewodniczył ordynariusz diecezji, bp Wiesław Alojzy Mering.

Kapłani do Lichenia przybyli w godzinach rannych. W Kaplicy Trójcy Świętej, znajdującej się w przyziemiu licheńskiej bazyliki, rozpoczęli dzień litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie konferencję ascetyczną wygłosił do zgromadzonych ks. prał. Albert Warso z watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Oparł się w niej na dziele kard. Stefana Wyszyńskiego zatytułowanym „List do moich kapłanów”.
Nawiązując do pierwszej części podkreślał wielką godność kapłaństwa. Dar sakramentu kapłaństwa jest łaską otrzymaną od Boga. Dalej mówił o posługiwaniu razem z Kościołem„Kościół, czyli mistyczne ciało Chrystusa, jest domem, w którym ksiądz mieszka”mówił. Kapłan musi być jasnym i wyraźnym znakiem tegoż  Kościoła. Zwrócił też uwagę na relacje panujące między biskupem a kapłanami, pomiędzy kapłanami a wiernymi, ale też relacje duchownych i wszystkich wiernych świeckich do Ojca Świętego.  

O godz. 12.00 rozpoczęła się Eucharystia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył bp Mering. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali wszyscy księża, którzy tego dnia przybyli na pielgrzymkę do Matki Bożej Licheńskiej. Wśród nich m.in. biskupi pomocniczy Stanisław Gębicki oraz Bronisław Dembowski, emerytowany biskup włocławski, a także ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium.

Msza św. rozpoczęła się uroczystym przejściem uczestników liturgii przez Bramę Miłosierdzia znajdującą się na placu przed bazyliką.
W homilii ks. Albert Warso mówił o Eucharystii, jako największym darze od Boga. - „Sprowadzamy Boga na ołtarz. Wszyscy, i duchowni i świeccy, mamy przemieniać się przy Eucharystii. Ksiądz dotyka świętych tajemnic i w nich pośredniczy. Msza nigdy nie jest rzeczą łatwą, zawsze jest jakąś męką, bo jest uczestniczeniem w męce Chrystusa. Eucharystia stanowi centrum naszego życia chrześcijańskiego i musi być centrum życia kapłańskiego”mówił kaznodzieja.

Na zakończenie wspólnej modlitwy głos zabrał biskup ordynariusz. Dziękując swoim kapłanom za przybycie, wspomniał o podstawowym celu licheńskiej pielgrzymki - pragnieniu pobudzenia wspólnoty duchowieństwa diecezji włocławskiej, na stanięciu w prawdzie przed Panem Bogiem i prośbie do Matki Bożej o pomoc we wzrastaniu ku Bogu. Jak dodał, nie przez przypadek pielgrzymka kapłanów z diecezji włocławskiej została zorganizowana w przededniu uroczystości ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa: „My w diecezji zawsze łączymy to święto z pielgrzymką, która ma bardzo długą tradycję. A Licheń dodatkowo działa bardzo wyjątkowo bo jest to potężne miasto Boże, z którego my, kapłani, także możemy korzystać”zakończył hierarcha.

Licheń Stary, 03 czerwca 2016 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet