Matka Boża Bolesna
3
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

XIV Pielgrzymka Ruchu Equipes Notre-Dame

Ponad 400 osób należących do Ruchu Equipes Notre-Dame (END) z Super Regionu Polska-Europa Centralna spotkało się w sobotę, 28 maja, na XIV pielgrzymce w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym.

„Każdego roku pielgrzymujemy do jednego z sanktuariów maryjnych w naszym kraju ponieważ nasz Ruch jest ruchem duchowości małżeńskiej, który wybrał sobie jako przewodniczkę Maryję, gdyż to Ona była najbliżej Chrystusa i to Ona potrafi najpiękniej nas do Niego prowadzić”powiedzieli państwo Lucyna i Krzysztof Wysoccy, para odpowiedzialna za Super Region Polsk-Europa Centralna Ruchu END.

Nie przez przypadek tegoroczna pielgrzymka odbyła się w Licheniu. W tutejszej parafii, liczącej zaledwie 3 tysiące wiernych, istnieją 3 ekipy Ruchu END zrzeszające 12 małżeństw. Każda z ekip ma swojego duchowego doradcę. W Licheniu jest nim proboszcz tutejszej parafii, ks. Henryk Kulik MIC.  
Małżeństwa należące do Ruchu END żyją wg charyzmatu, jakim jest krzewienie miłości małżeńskiej, będącej drogą do świętości. Karta Ruchu END, która jest podstawowym dokumentem dla małżonków w ich wspólnym życiu, nakłada na nich zadania, które winni realizować jako członkowie stowarzyszenia: codzienną osobistą modlitwę, modlitwę małżeńską, spotkanie ze Słowem Bożym poprzez czytanie i słuchanie Pisma Świętego, uczestnictwo w rekolekcjach organizowanych przez Ruch oraz comiesięczne spotkania żony i męża na dialogu małżeńskim.

„Każda ekipa ma swojego doradcę duchowego. Bardzo się z tego cieszymy, bo w naszym Ruchu te dwa sakramentymałżeństwa i kapłaństwabardzo się uzupełniają. Jest to ogromna korzyść dla małżeństw, ale także i dla doradców duchowych, naszych kapłanów, którzy także czerpią głębokie doświadczenia życia małżeńskiego i rodzinnego, co w ich posłudze duszpasterskiej ma także duże znaczenie”dodała pani Lucyna Wysocka.  

Do udziału w tegorocznych rekolekcjach zostali zaproszeni wyjątkowi goście. Po wiersze byli to państwo Therese i Antoine Leclerc, para odpowiedzialna za największy europejski Super Region Francja-Luxemburg-Szwajcaria. Podzielili się z obecnymi na spotkaniu doświadczeniami z lat przynależności do Ruchu END.
Z uczestnikami spotkał się także ks. prof. Bronisław Mierzwiński, teolog i pastoralista, który osobiście znał założyciela Ruchu Equipes Notre-Dame, o. Henri Caffarela. Kapłan wygłosił do obecnych na spotkaniu konferencję pt. „Misja END w Kościele i świecie w duchu założyciela o. Caffarela”.
Na zakończenie nastąpiła dyskusja panelowa nt. ostatniej adhortacji papieża Franciszka „Amoris leatitia” („Radość miłości”).  

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Ruchu Equipes Notre-Dame z Polski oraz krajów należących do Super Regionu Polska-Europa Centralna, czyli z: Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec i Norwegii.   

Ruch Equipes Notre-Dame został założony w 1939 roku przez francuskiego duchownego, ks. Henri Caffarela. Jest to ruch świecki na prawie kanonicznym zatwierdzony przez Ojca Świętego. Na świecie łącznie istnieje ok. 18,5 tysiąca ekip, które zrzeszają 120 tysięcy małżeństw i 8 tysięcy kapłanów. W Polsce istnieje 150 ekip zrzeszających 900 osób. Jedna ekipa może zrzeszać od 4 do 7 małżeństw.
Szczegółowych informacji o działalności Ruchu Equipes Notre-Dame można zaczerpnąć wchodząc na stronę www.end.org.pl.

Licheń Stary, 31 maja 2016 r.   

Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet