Matka Boża Bolesna
25
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

25-lecie sakry biskupiej abpa Jana Pawła Lengi MIC


W 25. rocznicę sakry biskupiej abp Jan Paweł Lenga MIC, jedyny arcybiskup w Zgromadzeniu Księży Marianów, przewodniczył w uroczystej Mszy św. w bazylice pw. Matki Bożej Licheńskiej.

W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczył także ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży Marianów oraz ks. Henryk Kulesza MIC.
W homilii wygłoszonej do wiernych abp Lenga wspominał swoją posługę jako kapłana, biskupa i arcybiskupa. Powiedział, że wszystkie sakramenty święte, poza biskupstwem, przyjmował w tajemnicy. Pomimo, nie przebiegały one w sposób uroczysty lecz skromny, w oczach Boga pełnowartościowe. Dziękował także za wszystkie dary, jakie otrzymał  od Boga w całym swoim życiu. Jednocześnie poprosił dobrego Boga o przebaczenie wszystkich grzechów, niedociągnięć, upadków i słabości, które stały się jego udziałem w ciągu całego życia.

Abp Jan Paweł Lenga urodził się 28 marca 1950 roku w Gródku Podolskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1980 roku z rąk bpa Vincentasa Sladkeviciusa. 13 kwietnia 1991 roku papież Jan Paweł II nominował go Administratorem Apostolskim dla Kazachstanu i Azji Środkowej. Sakrę biskupią otrzymał 28 maja 1991 roku. Od 6 sierpnia 1999 roku do 5 lutego 2011 roku był biskupem diecezji Karagandy, gdzie swoją posługą obejmował obszar o łącznej powierzchni 4 mln kilometrów kwadratowych. Od 2011 roku, czyli po przejściu na emeryturę, mieszka w Licheniu Starym, w tutejszym domu zakonnym Zgromadzenia Księży Marianów. W tymże roku został odznaczony przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej „za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i krzewienie polskości w Kazachstanie”.

Licheń Stary,
29 maja 2016 roku

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet