Matka Boża Bolesna
Główka49 panorama
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wielki Czwartek

Początkiem obchodów Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. W bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej o godz. 18.00 została odprawiona Msza Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ustanowienia dwóch sakramentóweucharystii i kapłaństwa. Przy ołtarzu zgromadzili się wszyscy księża marianie obecni tego dnia w Licheniu. Uroczystościom przewodniczył ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty Zgromadzenia Księży Marianów. W trakcie liturgii kapłan obmył nogi dwunastu mężczyznom. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament procesyjnie został przeniesiony do Ciemnicy, która znajdowała się w Kaplicy Trójcy Świętej w dolnej części bazyliki. Tam adoracja trwała do godz. 22.00.
 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 lutego 2020
Niedziela
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia


Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec
16.15 Gorzkie Żale

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00
 
Okres liturgiczny: zwykły
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2.17-18
Psalm responsoryjny: Ps 103
Drugie czytanie: 1 Kor 3, 16-23
Ewangelia: Mt 5, 38-48
realizacja LM Internet  LM Internet