Matka Boża Bolesna
Główka36 Bazylika i róża
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Jak pozyskiwać środki na aktywizacje kobiet z obszarów wiejskich? – konferencja


O możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na aktywizację kobiet zamieszkujących na ternach wiejskich dyskutowano dziś w Domu Pielgrzyma ARKA w Licheniu (04.03). Okazją była ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Komisję ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim przy Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Współorganizatorem wydarzenia był powiat koniński reprezentowany przez starostę, pana Stanisława Bielika.

W konferencji wzięło udział 35 osób działających na rzecz aktywizacji kobiet z obszarów wiejskich z województw: Warmińsko-Mazurskiego, Łódzkiego, Lubelskiego, Śląskiego, Pomorskiego, Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o możliwościach pozyskania środków finansowych z dwóch unijnych programów (PROW i RPO). W trakcie spotkania wystąpiła m.in. pani Elżbieta Karnafel-Wyka, naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego i Aktywizacji Zawodowej w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która mówiła o założeniach projektów skierowanych do kobiet z obszarów wiejskich, które będą realizowane w tym oraz przyszłym roku.  

Jak wyjaśniła organizująca spotkanie pani Jolanta Nawrocka, przewodnicząca Komisji ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim przy Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Komisja przygotowała m.in. projekty nt. kultywowania polskiej tradycji oraz warsztatów związanych z przedsiębiorczością i polepszeniem wizerunku kobiet wiejskich. Jak dodała, są to główne cele Komisji podczas licheńskiej konferencji, które mają zostać wdrożone na szczeblu regionalnym i lokalnym.  
W latach ubiegłych, z unijnego rozdania środków na lata 2007-2013, udało się zrealizować tematy związane m.in. z kultywowaniem tradycji bożonarodzeniowych, śniadań wielkanocnych czy lokalnych świąt tj. święto ziemniaka, dzięki którym następuje integracja społeczności lokalnych.  

Konferencja została zorganizowana przez Komisję ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim przy Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Koninie.

Licheń Stary, 04 marca 2016 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


26 lutego 2020
Środa Popielcowa

Zmiłuj się, Panie , bo jesteśmy grzeszni

Rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwem dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 10.30, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: C, II
 
CZYTANIA Z DNIA
I czytanie: Jl 2,12-18
Psalm: Ps 51  
Drugie czytanie: 2 Kor 5, 20-6,3
Ewangelia: Mt 6,1-6.16-18
realizacja LM Internet  LM Internet