Matka Boża Bolesna
Główka49 panorama
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wspomnienie św. Joanny Francuskiej


Ks. Paweł Naumowicz MIC, przełożony polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów, przewodniczył Mszy św. odpustowej w kościele pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie (04.02).

Okazją do wspólnej modlitwy była przypadająca uroczystość patronalna ss. anuncjatek. Dziś bowiem w Kościele wspomina się św. Joannę de Valois, założycielkę Zakonu Najświętszej Maryi Panny.
Eucharystii o godz. 17.00 przewodniczył ks. Paweł Naumowicz MIC z Warszawy, który do licznie zebranych wiernych wygłosił także homilię. W słowie skupił się na postaci św. Joanny mówiąc, patrząc po ludzku jej życie było pasmem cierpień i trudności. Jednak w wielkim planie Boga okazało się niezwykle cenne, gdyż to ona została fundatorką zakonu poświęconego Bożej Rodzicielce.  
W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczyli księża z licheńskiego domu zakonnego: ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony wspólnoty, ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium oraz ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty. Spośród księży-gości koncelebrujących Mszę św. należy wspomnieć Józefa Wysockiego, proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu.
Na zakończenie Mszy św. głos zabrała s. Maria Ludwika, matka odpowiedzialna Zakonu w Grąblinie. Podziękowała wszystkim za przybycie oraz uczestnictwo we Mszy św. w tym szczególnym dla sióstr anuncjatek dniu. Zapewniła także o pamięci w modlitwie.

Po zakończonej Eucharystii wierni mogli oddać cześć św. Joannie de Valois poprzez ucałowanie jej relikwii, znajdujących się w grąblińskej świątyni. Następnie siostry zaprosiły wszystkich uczestników modlitwy na ciepłą herbatę oraz własnoręcznie przygotowane wypieki. Uroczystości odpustowe uświetnił chór parafialny Virtus Dei.

Siostry z Zakonu Najświętszej Maryi Panny w lesie grąblińskim mieszkają od 2010 roku. Obecnie w klasztorze mieszka sześć sióstr  (w tym dwie Polki). Msze św. w dzień powszedni w grąblińskim kościele pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnot Ewangelicznych odprawiane o godzinie 7.30, w niedzielę natomiast o godzinie 8.00.

Grablin, 04.02.2016ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


26 lutego 2020
Środa Popielcowa

Zmiłuj się, Panie , bo jesteśmy grzeszni

Rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze św.
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwem dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze św.
7.00, 10.30, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza św.
7.30
 
Okres liturgiczny: Wielki Post
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: C, II
 
CZYTANIA Z DNIA
I czytanie: Jl 2,12-18
Psalm: Ps 51  
Drugie czytanie: 2 Kor 5, 20-6,3
Ewangelia: Mt 6,1-6.16-18
realizacja LM Internet  LM Internet