Matka Boża Bolesna
Główka47 krzyż
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 


Equipes Notre – Dame w Polsce
 

Ruch duchowości małżeńskiej, do  którego należy także kilka małżeństw z naszej parafii przeżywały 20 września 2015r. swoje  wyjątkowe  święto. Z racji rozwoju liczebnego tej  wspólnoty, w naszym kraju, nastąpiła  reorganizacja w strukturach i zostały powołane do  życia nowe jednostki.  
 

W dniu 5 września 2015. w Rzymie, podczas Międzynarodowego Kolegium Equipes Notre – Dame, ponieważ jest to ruch międzynarodowy, powołany został  Super Region PolskaEuropa Centralna, którego Parą Odpowiedzialną zostali Lucyna i Krzysztof Wysoccy.
Następnie w trzech miejsca Polsce zostały powołane Regiony, które będą  podlegać  pod Super Region PolskaEuropa Centralna.
20 września  2015r. w Licheniu Starym, podczas Mszy Św.  w kościele parafialnym św. Doroty, pod przewodnictwem Ks. Kanonika Rafała Czerniejewskiego i gospodarza miejsca, Proboszcz parafii  Ks. Henryka Kulika nastąpiło powołanie Region I Equipes Notre-Dame w Polsce.

Parą Odpowiedzialną zostali Honorata i Sławomir Pakułowie. W  skład Regionu I weszły Sektory Wielkopolski i KujawskiParą Odpowiedzialną Sektora  Kujawskiego zostało  małżeństwo z Lichenia StaregoRenata i Tomasz Matczakowie natomiast  Doradcą Duchowym ekipy sektora  Ks. Prałat  Leonard  Fic z Proboszcz z Izbicy Kujawskiej.

Następnie uczestnicy  Eucharystii byli światkami powołania Ekipy Odpowiedzialnej Sektora Kujawskiego. Podczas uroczystości do grona wspólnoty zostały przyjęte także dwa nowe małżeństwa. Wszystkie powołania na różne szczeble posług i przyjecie do grona END nowych małżeństw złożyły się podkreślenie wyjątkowości tego dnia  dla Equipes Notre-Dame w Polsce.
Eucharystię poprzedziły trzygodzinne spotkania  Par Odpowiedzialnych obu sektorów z Ekipami Sektorów i Parami Odpowiedzialnymi ekip podstawowych.
Całość zakończona została strawą dla ciaławspólną agapą.  W uroczystościach wzięło udziela około 200 osób.

Ruch Equipes Notre-Dame jest ruchem międzynarodowym- dlatego obce nazewnictwo, które jest jedno do wszystkich krajów w tłumaczeniu  znaczy tyle co : Ekipy Matki Bożej. Jest to ruch duchowości małżeńskiej. Proponuje swoim członkom życie we wspólnocie i konkretne środki, aby pomagać im we wzrastaniu w małżeństwie, rodzinie oraz w miłości do Boga i do bliźniego.

Małżonkowie wstępując do ruchu starają się wypełniać w swoim codziennym życiu pewne określone zadania, tj, modlitwę osobistą oraz małżeńską lub rodzinną, regularne czytanie i rozważanie Pisma św., raz w roku uczestnictwo w rekolekcjach, raz w miesiącu dialog małżonków z zaproszeniem na te rozmowę także Boga, miesięczna wewnętrzna praca nad słabościami poprzez ustalenie reguły i jej przestrzeganie i ostatni z punktów, które starają się wypełniać małżonkowie to spotkanie formacyjne. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, trwają około 3 godzin, składają się z posiłku, modlitwy i rozmów  tematycznych, uczestniczy w nich grupa od 4 do 7 małżeństw w raz z Kapłanem.


Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


24 stycznia 2020
Piątek
Zmiłuj się Boże, zmiłuj się nade mną

Wspomnienie  obowiązkowe
św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Święto św. Franciszka Salezego,
Patrona pisarzy i dziennikarzy
Światowy Dzień Środków
Masowego Przekazu
Modlimy się o mądre korzystanie
ze środków przekazu

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Okresu Zwykłego
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 24, 3-21
Psalm responsoryjny: Ps 57, 2-4. 6. 11
Ewangelia: Mk 3, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet