Matka Boża Bolesna
Główka39 krzyż Golgoty
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje katechetów świeckich z diecezji włocławskiej

Niemalże 200 katechetów z diecezji włocławskiej uczestniczy w rekolekcjach w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym (28.06-01.07). Ostatniego dnia spotka się z nimi pasterz diecezji, bp Wiesław Alojzy Mering.

W tym roku rekolekcje dla katechetów świeckich z terenu diecezji włocławskiej odbywają się w jednej turze. Rozważania, podobnie jak w roku ubiegłym, koncentrują się wokół osoby św. Piotra Apostoła i jego słów wypowiedzianych do Jezusa Ty wiesz, że cię kocham:
„Przyglądamy się całej formacji św. Piotra od momentu spotkania Szymona z Jezusem, przez trzyletnie przygotowanie, kiedy św. Piotr towarzyszy Jezusowi i jest przygotowywany do tego, aby zrozumiał co to znaczy, że jest skałą i opoką i na nim będzie zbudowany cały Kościół”wyjaśnił prowadzący rekolekcje ks. Marcin Idzikowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku.

Jutro z rekolektantami spotka się pasterz diecezji, bp Wiesław Alojzy Mering. W licheńskiej bazylice będzie przewodniczył Mszy św. a następnie uda się z katechetami na posiłek. Jak dodał ks. Idzikowski, jest to okazja do spotkania się ordynariusza diecezji z podlegającymi mu katechetami.

Każdego dnia dla uczestników przygotowane dwie konferencje tematyczne nawiązujące do głównego tematu spotkania. Centralnym punktem dnia jest oczywiście Msza św. Poza konferencjami czas upływa na modlitwie: koronce do Bożego miłosierdzia, różańcu, nabożeństwie światła oraz indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Każdy z katechetów jest zobligowany do uczestnictwa w rekolekcjach w cyklu dwuletnimOrganizatorem spotkania jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Katecheci mieszkają w Domu Pielgrzyma „Arka” znajdującym się nieopodal licheńskiej bazyliki, natomiast wszystkie konferencje i nabożeństwa tradycyjnie odbywają się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującym się w starej części Sanktuarium.

Licheń Stary, 30 czerwca 2015 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet