Matka Boża Bolesna
Główka51 panorama starej części zimą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje katechetów świeckich z diecezji włocławskiej

Niemalże 200 katechetów z diecezji włocławskiej uczestniczy w rekolekcjach w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym (28.06-01.07). Ostatniego dnia spotka się z nimi pasterz diecezji, bp Wiesław Alojzy Mering.

W tym roku rekolekcje dla katechetów świeckich z terenu diecezji włocławskiej odbywają się w jednej turze. Rozważania, podobnie jak w roku ubiegłym, koncentrują się wokół osoby św. Piotra Apostoła i jego słów wypowiedzianych do Jezusa Ty wiesz, że cię kocham:
„Przyglądamy się całej formacji św. Piotra od momentu spotkania Szymona z Jezusem, przez trzyletnie przygotowanie, kiedy św. Piotr towarzyszy Jezusowi i jest przygotowywany do tego, aby zrozumiał co to znaczy, że jest skałą i opoką i na nim będzie zbudowany cały Kościół”wyjaśnił prowadzący rekolekcje ks. Marcin Idzikowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku.

Jutro z rekolektantami spotka się pasterz diecezji, bp Wiesław Alojzy Mering. W licheńskiej bazylice będzie przewodniczył Mszy św. a następnie uda się z katechetami na posiłek. Jak dodał ks. Idzikowski, jest to okazja do spotkania się ordynariusza diecezji z podlegającymi mu katechetami.

Każdego dnia dla uczestników przygotowane dwie konferencje tematyczne nawiązujące do głównego tematu spotkania. Centralnym punktem dnia jest oczywiście Msza św. Poza konferencjami czas upływa na modlitwie: koronce do Bożego miłosierdzia, różańcu, nabożeństwie światła oraz indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Każdy z katechetów jest zobligowany do uczestnictwa w rekolekcjach w cyklu dwuletnimOrganizatorem spotkania jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Katecheci mieszkają w Domu Pielgrzyma „Arka” znajdującym się nieopodal licheńskiej bazyliki, natomiast wszystkie konferencje i nabożeństwa tradycyjnie odbywają się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującym się w starej części Sanktuarium.

Licheń Stary, 30 czerwca 2015 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


26 stycznia 2020
Niedziela
Pan moim światłem i zbawieniem moim


Niedziela Słowa Bożego

Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd

20. Dzień Islamu w Kościele
katolickim w Polsce

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
o godz 18.00 oprawa muzyczna Mszy św. w wykonaniu chóru Sursum Corda z Wilczyna
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00
 
Okres liturgiczny: zwykły
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 8,23b-9,3
Psalm responsoryjny: Ps 27
Drugie czytanie: 1 Kor 1,10-13.17
Ewangelia: Mt 4,12-23
realizacja LM Internet  LM Internet