Matka Boża Bolesna
m
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Młodzież z Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
gości w Licheniu


Siedmioro wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie (woj. śląskie) przyjechało do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym. Poprzez pracę w Sanktuarium uczestniczą w programie resocjalizacji i powrocie do społeczeństwa po przekroczeniu prawa (21-24.04).

Każdego roku wiosną i jesienią do licheńskiego Sanktuarium przyjeżdża grupa chłopców, będących wychowankami placówki. Prawomocnym wyrokiem sądu muszą zamieszkać w ośrodku zamkniętym, zostając pod stałą opieką i nadzorem wychowawców. Ci, chcąc pokazać, że można żyć zgodnie z prawem, organizują dla nich różnego rodzaju wyjazdy w interesujące miejsca. Pierwsza z dwu tegorocznych  swoistych „pielgrzymek” do Lichenia trwa obecnie w Sanktuarium.  Wraz z wychowawcami, panami Arkadiuszem Guzym i Tomaszem Komisarzem, przyjechało 7 chłopców. Niektórzy z nich byli już wcześniej w Licheniu, dla innych jest to pierwszy kontakt z Sanktuarium. Jednym z wychowanków jest pochodzący z Dąbrowy Górniczej Paweł. Jak powiedział , Licheń bardzo mu się podoba ze względu na dużą ilość miejsc, które można zwiedzać:
„Przyjazd do Lichenia jest wyjątkowy bo nie przyjechaliśmy tutaj tylko odpoczywać, ale także pracować dla Matki Boskiej” – wyjaśnił.

Pobyt w Licheniu jest krótki, ale bardzo intensywny. Młodzi ludzie pomagają zarówno w porządkowaniu rozległego terenu Sanktuarium, ale także uczestniczą we Mszach św.  i nabożeństwach. Modlili się zarówno w licheńskiej bazylice, jak i w miejscowym hospicjum, wraz z pacjentami tam przebywającymi. W planach mają jeszcze wycieczkę do Grąblina, miejsca objawień Matki Bożej, gdzie spotkają się w z siostrami anuncjatkami.

W relacji pana Arkadiusza Guzego, tegoroczny przyjazd jest nieco inny od poprzednich. Wynika to z faktu, iż tym razem młodzi ludzie przyjechali w środku tygodnia, wykorzystując przerwę w nauce spowodowaną testami gimnazjalistów z klas trzecich. Ogromną radością dla wychowawców jest fakt, iż w Licheniu młodzi ludzie na nowo odnajdują Boga w życiu:
„W tym roku przyjechał z nami chłopak, którego ostatnia spowiedź była przed pierwszą komunią świętą” – powiedział Arkadiusz Guzy z nieskrywaną radością i dumą w glosie.  

Podczas pobytu w Licheniu z wychowankami ośrodka spotkał się ks. Marek Kordaszewski, marianin, który przez wiele lat był wychowawcą w zakładzie poprawczym. Przygotował dla nich prelekcję, która spodobała się na tyle, że wszyscy chłopcy wyrazili chęć do przystąpienia do sakramentu pojednania. Zdaniem pana Arkadiusza Guzego takie chwile wynagradzają wszystkie niedogodności i problemy, na jakie on i jego koledzy napotykają w pracy z tak trudną młodzieżą. Po raz pierwszy grupa wychowanków krupskiej placówki przybyła do licheńskiego Sanktuarium w październiku 2004 roku. Jest to dla nich swoista „resocjalizacja przez wiarę”.
 
Licheń Stary, 23 kwietnia 2015 r.        

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet