Matka Boża Bolesna
Główka30 prezbiterzy i wierni
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Młodzież z Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
gości w Licheniu


Siedmioro wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie (woj. śląskie) przyjechało do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym. Poprzez pracę w Sanktuarium uczestniczą w programie resocjalizacji i powrocie do społeczeństwa po przekroczeniu prawa (21-24.04).

Każdego roku wiosną i jesienią do licheńskiego Sanktuarium przyjeżdża grupa chłopców, będących wychowankami placówki. Prawomocnym wyrokiem sądu muszą zamieszkać w ośrodku zamkniętym, zostając pod stałą opieką i nadzorem wychowawców. Ci, chcąc pokazać, że można żyć zgodnie z prawem, organizują dla nich różnego rodzaju wyjazdy w interesujące miejsca. Pierwsza z dwu tegorocznych  swoistych „pielgrzymek” do Lichenia trwa obecnie w Sanktuarium.  Wraz z wychowawcami, panami Arkadiuszem Guzym i Tomaszem Komisarzem, przyjechało 7 chłopców. Niektórzy z nich byli już wcześniej w Licheniu, dla innych jest to pierwszy kontakt z Sanktuarium. Jednym z wychowanków jest pochodzący z Dąbrowy Górniczej Paweł. Jak powiedział , Licheń bardzo mu się podoba ze względu na dużą ilość miejsc, które można zwiedzać:
„Przyjazd do Lichenia jest wyjątkowy bo nie przyjechaliśmy tutaj tylko odpoczywać, ale także pracować dla Matki Boskiej” – wyjaśnił.

Pobyt w Licheniu jest krótki, ale bardzo intensywny. Młodzi ludzie pomagają zarówno w porządkowaniu rozległego terenu Sanktuarium, ale także uczestniczą we Mszach św.  i nabożeństwach. Modlili się zarówno w licheńskiej bazylice, jak i w miejscowym hospicjum, wraz z pacjentami tam przebywającymi. W planach mają jeszcze wycieczkę do Grąblina, miejsca objawień Matki Bożej, gdzie spotkają się w z siostrami anuncjatkami.

W relacji pana Arkadiusza Guzego, tegoroczny przyjazd jest nieco inny od poprzednich. Wynika to z faktu, iż tym razem młodzi ludzie przyjechali w środku tygodnia, wykorzystując przerwę w nauce spowodowaną testami gimnazjalistów z klas trzecich. Ogromną radością dla wychowawców jest fakt, iż w Licheniu młodzi ludzie na nowo odnajdują Boga w życiu:
„W tym roku przyjechał z nami chłopak, którego ostatnia spowiedź była przed pierwszą komunią świętą” – powiedział Arkadiusz Guzy z nieskrywaną radością i dumą w glosie.  

Podczas pobytu w Licheniu z wychowankami ośrodka spotkał się ks. Marek Kordaszewski, marianin, który przez wiele lat był wychowawcą w zakładzie poprawczym. Przygotował dla nich prelekcję, która spodobała się na tyle, że wszyscy chłopcy wyrazili chęć do przystąpienia do sakramentu pojednania. Zdaniem pana Arkadiusza Guzego takie chwile wynagradzają wszystkie niedogodności i problemy, na jakie on i jego koledzy napotykają w pracy z tak trudną młodzieżą. Po raz pierwszy grupa wychowanków krupskiej placówki przybyła do licheńskiego Sanktuarium w październiku 2004 roku. Jest to dla nich swoista „resocjalizacja przez wiarę”.
 
Licheń Stary, 23 kwietnia 2015 r.        

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


26 stycznia 2020
Niedziela
Pan moim światłem i zbawieniem moim


Niedziela Słowa Bożego

Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd

20. Dzień Islamu w Kościele
katolickim w Polsce

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
o godz 18.00 oprawa muzyczna Mszy św. w wykonaniu chóru Sursum Corda z Wilczyna
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
8.30, 10.30, 17.00
Nabożeństwa
8.00 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
8.00
 
Okres liturgiczny: zwykły
III tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 8,23b-9,3
Psalm responsoryjny: Ps 27
Drugie czytanie: 1 Kor 1,10-13.17
Ewangelia: Mt 4,12-23
realizacja LM Internet  LM Internet