Matka Boża Bolesna
Główka 12 wieże zza drzew
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wizytacja kanoniczna i bierzmowanie
w licheńskiej parafii

Bp Wiesław Alojzy Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, przeprowadził wczoraj (14.04) wizytację kanoniczną w parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym. Pobyt hierarchy w Licheniu połączony był z udzieleniem sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży z III klas gimnazjalnych.

Wizytacja rozpoczęła się na cmentarzu parafialnym godz. 16.00. Przy kaplicy cmentarnej wraz z biskupem modlili się księża marianie, siostry Imienia Jezus oraz licheńscy parafianie. W trakcie modlitwy za zmarłych z miejscowej parafii nastąpiło pokropienie cmentarza wodą święconą, którego to obrzędu w imieniu biskupa Meringa dokonał ks. Janusz Bialucha MIC, wiceprzełożony mariańskiej wspólnoty w Licheniu. Biskup włocławski zatrzymał się także na krótką modlitwę przy grobie śp. bpa Romana Andrzejewskiego, byłego wieloletniego duszpasterza rolników, który znajduje się na licheńskim cmentarzu nieopodal mariańskiej kwatery grzebalnej.

O godz. 17:00 w kościele parafialnym pw. św. Doroty rozpoczęła uroczysta Msza św., w trakcie której 36 młodych ludzi z licheńskiej parafii otrzymało sakrament bierzmowania. Wraz z bpem Meringiem modlili się zarówno księża z mariańskiego zgromadzenia, jak i księża goście. Byli wśród nich m.in. ks. Sławomir Homoncik MIC, wicekustosz Sanktuarium, ks. Janusz Bialucha, wiceprzełożony licheńskiej wspólnoty marianów, ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz, a także ks. Sławomir Kacprzak, proboszcz parafii pw. św. Stanisława w Kramsku oraz ks. Henryk Włoczewski, proboszcz parafii pw. NMP w Koninie, dziekan dekanatu konińskiego II.

Na początku Eucharystii głos zabrał ks. Henryk Kulik MIC, który przedstawił zwyczajowe sprawozdanie z życia parafii, przygotowane na okoliczność  wizytacji kanonicznej. Dane w niej zawarte odnosiły się m.in. do liczebności parafii, działających na jej terenie wspólnot, inicjatyw modlitewnych oraz jej ogólnej charakterystyki w sferze społecznej.

W homilii wygłoszonej do zgromadzonych w świątyni wiernych ordynariusz włocławski powiedział, „czas wizytacji to czas wytężonej i pogłębionej modlitwy”. Nawiązał także do modlitwy na cmentarzu za tych, którzy „odeszli do domu Ojca, ale w przeszłości byli częścią licheńskiej wspólnoty parafialnej”. Dodał, należy o nich pamiętać w modlitwie, gdyż kiedyś wszyscy umrzemy i też chcielibyśmy, aby o nas pamiętano i zanoszono za nas modlitwy do Boga. Z kolei o parafialnym kościele powiedział, że jest on „sercem całego Saktuarium”, gdyż to właśnie w nim przez wiele lat przebywał Łaskami Słynący Obraz Matki Bożej Licheńskiej. Zwrócił także uwagę, że Kościół dzisiaj, tak jak w początkach swojego istnienia, opiekuje się ludźmi chorymi i biednymi. Jako przykład przywołał licheńskie hospicjum utworzone i prowadzone przez księży marianów, gdzie ludzie nieuleczalnie chorzy mogą doczekać końca swojego ziemskiego życia w godnych warunkach.

Po homilii nastąpił moment udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży. Przystąpiło do niego 36 młodych ludzi (16 dziewcząt i 20 chłopców). Zwieńczeniem popołudniowych uroczystości były słowa podziękowania oraz kwiaty, które młodzież złożyła na ręce swojego pasterza.  

Licheń Stary, 15 kwietnia 2015 r.

Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet