Matka Boża Bolesna
Główka29 DPArka
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Relikwie . Stanisława Papczyńskiego
w Panteonie Wielkich Polaków


W sobotę 11 kwietnia 2015 roku, w Panteonie Wielkich Polaków znajdującym się w Świątyni Opatrzności Bożej zostały umieszczone relikwie błogosławionego o. Stanisława Papczyńskiego.

To znaczące wydarzenie w Roku Życia Konsekrowanego, gdyż . o. Papczyński założył pierwszy polski zakon męski: Ojców Marianów. Uroczystość wprowadzenia relikwii poprzedziła prelekcja kustosza grobu błogosławionego Założyciela marianów, ks. Wojciecha Skóry MIC. Przedstawiając sylwetkę ojca Stanisława, ks. W. Skóra MIC podkreślił jego związek z Opatrznością Bożą, przez uwypuklenie następujących elementów: ufność w Bożą Opatrzność, miłość do Ojczyzny oraz apostolat na umiłowanej ziemiMazowszu.
 
Po konferencji – a tuż przed Eucharystią – z koncertem wystąpił chór Adoramus z mariańskiej parafii z Rdzawki. O godz. 12 uroczystej Mszy św. przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Na samym początku słowo powitania do zebranych skierował ks. Paweł Gwiazda proboszcz parafii przy Świątyni Opatrzności Bożej, który m.in. powiedział: „Dziś tu, w Panteonie Wielkich Polaków przybywa do nas w relikwiach . Stanisław Papczyński, Założyciel marianów. Z radością przyjmujemy jego relikwie, powierzając się temu opatrznościowemu mężowi”.

Następnie głos zabrał Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Marianów ks. Paweł Naumowicz MIC, który powitał wszystkich przybyłych na doniosłą uroczystość. Warto nadmienić, na uroczystość przybyło około 60 księży i braci, w tym alumni, nowicjusze i postulanci ze Zgromadzenia Marianów, oraz wierni z miejscowości, w których Zgromadzenie pracuje. W liturgii wzięli również udział członkowie mariańskich dzieł, wspólnot oraz czciciele błogosławionego. Na szczególną uwagę zasługuje obecność parafian z Podegrodzia, z którego pochodził . o. Stanisław Papczyński oraz z Ełku, gdzie wydarzył się cud zatwierdzony w procesie beatyfikacyjnym, a także cud badany obecnie przez Kongregację do Spraw Świętych w trwającym procesie kanonizacyjnym. W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele domu zakonnego pw. Wniebowzięcia NMP z Lichenia Starego, gdzie 16 września 2007 roku o. Stanisław Papczyński został beatyfikowany.
 
Homilię podczas uroczystej Eucharystii wygłosił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który nawiązując do odczytanej wcześniej Ewangelii, zwrócił uwagę na zadanie, przed jakim stanęli uczniowie po śmierci i zmartwychwstaniu Mistrza z Nazaretu. Polecenie „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…”, stanowi swoistego rodzaju testament pozostawiony przez Chrystusa apostołom i ich następcom. Mają głosić miłość Boga, poprzez podkreślanie kerygmatu wiary.
 W dalszej części homilii, ks. Kardynał zwrócił uwagę na to, do głoszenia wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego powołani wszyscy, niezależnie od stanu w Kościele: zarówno duchowni, jak i świeccy. Nawiązując zaś do postaci błogosławionego Założyciela marianów, metropolita warszawski uwypuklił trzy elementy tworzące duchowy testament pozostawiony przez o. Stanisława.
 
Ojciec Papczyński szczególną miłość żywił do Matki Boga, stąd i dziś marianie, jako jego duchowi synowie, powinnizwłaszcza przez świadectwa swojego życiaukazywać świętość Matki Chrystusa oraz darmowość łaski miłosierdzia Bożego, która w szczególny sposób zajaśniała w Niepokalanym Poczęciu Maryi. Drugim elementem duchowości o. Papczyńskiego, na który wskazał kardynał Nycz stanowi modlitwa za zmarłych, zwłaszcza za pozostających w czyśćcu. Według kaznodziei to zadanie pozostawione przez Założyciela marianów nie straciło niczego ze swej aktualności we współczesnym świecie.
 
Ostatnim zadaniem, będącym jednocześnie wezwaniem do gorliwszej posługi na niwie Pańskiej jest głoszenie Dobrej Nowiny, zwłaszcza ludziom młodym i troska o młode pokolenia Polaków: „Wiemy o tym i nie ma w tym cienia przesady, jak wielką rolę ma dziś do spełnienia Kościół w wychowaniu młodego pokolenia. Przede wszystkim przez katechezę w parafiach, ale także przez prowadzenie szkół katolickich. Jest to zadanie nigdy nie do przecenienia. W tym . o. Stanisława należy naśladować” – stwierdził metropolita warszawski.
 Po Mszy św. relikwiarz w kształcie świecy został umieszczony po lewej stronie ołtarza obok szczątków . Edmunda Bojanowskiego.

Warszawa, 12.04.2015
Ks. Adam Stankiewicz MIC

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet