Matka Boża Bolesna
3
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje dla porzuconych małżonków

Ktoś, z kim wiązałaś/wiązałeś  plany na całe życie z dnia na dzień zostawił Cię. Może nawet odszedł z Waszymi dziećmi. Jesteś w separacji lub po rozwodzie.  Ludzie wokoło namawiają Cię, byś „ułożyła/ułożył” sobie życie, a ty wiesz, że już masz męża/żonę. Przecież przysięgaliście sobie przed Bogiem! Czujesz się rozdarta/rozdarty i złamana/złamany. Szukasz pomocy, by móc dalej żyć.

Rekolekcje dla porzuconych małżonków skierowane do osób, które kiedyś zawarły związek małżeński, jednak ich życie nie potoczyło się tak, jakby tego chcieli. Celem rekolekcji jest przede wszystkim ukazanie Boga, który nie pragnie cierpienia człowieka, ale w sytuacji porzucenia, separacji czy rozwodu towarzyszy cierpiącym i chce ich poprowadzić ku sobie. Prowadzący rekolekcje ksiądz Piotr Kieniewicz, marianin, pomoże uczestnikom radzić sobie z trudnymi emocjami, które kłębią się w poranionych sercach, tak by nie odwróciły się przy tym od Pana Boga, ale zdały się na Niego i Jego nieskończoną miłość.
Aby odnaleźć w sobie nowe pokłady energii uczestnicy rekolekcji przyjrzą się porzuceniu, separacji lub rozwodowi także od strony duchowej. Razem z Bogiem wyruszą na ścieżkę prowadzącą do odzyskania poczucia własnej wartości, by móc na nowo żyć własnym życiem.

Organizatorem rekolekcji jest Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Rekolekcje odbędą się od 20 do 22 lutego w Domu Rekolekcyjnym im. św. Jana Pawła II w licheńskim Sanktuarium.

Sposoby zapisywania na rekolekcje:
osobiście w Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
telefonicznie: (063) 270 81 32
pocztą elektroniczną: pomoc@lichen.pl
Liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet