Matka Boża Bolesna
3
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wyjątkowe rocznice ks. Franciszka Bieniasza


Ks. Franciszek Bieniasz MIC, rezydent domu zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu, obchodził w tym roku kilka ważnych rocznic. 4 października, w dniu swoich imienin, marianin koncelebrował Mszę św. przed Cudownym Obrazem Mati Bożej Licheńskiej, w trakcie której dziękował Bogu za 60 lat I profesji zakonnej oraz 55 lat profesji wieczystej.
Z tej okazji zacnemu jubilatowi listowne życzenia złożyli: papież Franciszek, ks. Andrzej Pakuła MIC, przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów oraz ks. Paweł Naumowicz, przełożony Prowincji Opatrzności Bożej.


 

CURRICULUM  VITAE

Ks. Franciszek Maciej Bieniasz, syn Antoniego i Antoniny z d. Peszko, urodził się 24 maja 1925 roku w Krzemienicy, pow. Łańcut, woj. Podkarpackie, diec. przemyska. Szkołę powszechną ukończył w Krzemienicy w 1938 roku. Podczas wojny pobierał naukę w dwuletniej Szkole Handlowej w Łańcucie i tam uzyskał „małą maturę”. Następnie w latach 1944-46 był uczniem Liceum Handlowego w Rzeszowie, gdzie zdobył świadectwo dojrzałości. W roku 1946-47 studiował  w Akademii Handlowej w Krakowie, a następnie w latach 1947-53 pracował w wyuczonym zawodzie w Rzeszowie. Do Zgromadzenia Księży Marianów został przyjęty w 1953 r i skierowany do nowicjatu w Skórcu, gdzie 4 października 1954 r. złożył I śluby. W latach 1954-56 ukończył studia filozofii w naszym WSD ówcześnie deportowanym do Gietrzwałdu. Podczas przerwy w studiach w roku 1956-57 pełnił obowiązki zakrystiana w Grudziądzu przy kościele rektoralnym pw. św. Franciszka Ksawerego. W roku 1957-58 ukończył w Warszawie I rok teologii. W lipcu 1958 r. otrzymał zgodę od przełożonego prowincji  na trzymiesięczny wyjazd do Anglii „celem odwiedzin swojego brata”. Tam, po głębokim namyśle i po rozmowie z wizytatorem generalnym, postanowił pozostać w Anglii. Kontynuował studia teologii u oo. benedyktynów w Bellmont Abbey. Profesję wieczystą złożył 4 października 1959 r. w Hereford i tamże, 11 września 1960 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa J. Petit. W Anglii przyjął obywatelstwo brytyjskie.
W latach 1981-86 ks. Franciszek był prowincjalnym duszpasterzem powołań a także przełożonym domu w Fawley Court. W 1986 r. poprosił o przyjazd do Polski z pragnieniem podjęcia tymczasowej pracy w naszej Prowincji. Został wówczas skierowany do pracy w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W kwietniu 1989 r. Konsulat Generalny w Londynie powiadomił, że władze polskie wyraziły zgodę na osiedlenie się ks. Franciszka w Polsce, jako cudzoziemca. W 1992 r. ponownie poprosił ks. Generała o przeniesienie na stałe do Prowincji Polskiej. Uzyskał przeniesienie datowane na 18 maja 1992 r. W latach 1993-2001 przeniesiony do Lublina, został ojcem duchownym i spowiednikiem w naszym WSD (1993-97), a następnie spowiednikiem mariańskich alumnów (1997-2001). W roku 1994, wskutek upadku, doznał kontuzji kolana i był poddany bolesnej kuracji ortopedycznej. Podczas pobytu w Lublinie należał do Prowincjalnej Komisji ds. Formacji.
     W roku 2006 ponownie został przeniesiony do Lichenia i skierowany do pracy w Sanktuarium Matki Bożej, gdzie pełni rolę spowiednika. 

Licheń Stary, 22 października 2014 r.    

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet