Matka Boża Bolesna
Główka48 kaplica różańcowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Baca z Wadowic

Pieśń zaśpiewana przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich pod pomnikiem św. Jana Pawła II na zakończenie tegorocznej, IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z terenów Wiejskich do Matki Bożej Licheńskiej (13-14.09).


Słowa:         Janina Pretorius-Lipczuk
na melodię:     „Góralu, czy ci nie żal”


Z Wadowic baca pochodził,
Nasz papież umiłowany.
Pasał owce na całym świecie,
Przez Pana został wybrany.

    Na pewno było mu żal
    Pożegnać ojczysty kraj.     bis

Tam na stolicy piotrowej
Papieża życie mijało.
Pielgrzymek do różnych krajów
I spotkań odbył niemało.
    
    I mimo upływu lat
    Podziwiał go cały świat.     bis

Nigdy tak wielkiej chwały
Ojczyzna ma nie przeżyła,
Jak to przyniósł polakom
Nasz rodak Karol Wojtyła .

    Za jego pontyfikat
    Dziękuje dziś cały świat.     bis

I Miłosierdziu Bożemu
Świat cały papież zawierzył.
A Bożej Matce z ufnością
Całego siebie powierzył.

    O Panie, jam cały twój,
    Maryjo, totus tuus.                bis

Nasz papież umiłowany
Do Pana został wezwany.
W ojcowskim oknie się jawi,
Spogląda i błogosławi.

    Góralu z niebiańskich hal,
    Góralu, błogosław nam.     bis   

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


24 stycznia 2020
Piątek
Zmiłuj się Boże, zmiłuj się nade mną

Wspomnienie  obowiązkowe
św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Święto św. Franciszka Salezego,
Patrona pisarzy i dziennikarzy
Światowy Dzień Środków
Masowego Przekazu
Modlimy się o mądre korzystanie
ze środków przekazu

Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Okresu Zwykłego
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Sm 24, 3-21
Psalm responsoryjny: Ps 57, 2-4. 6. 11
Ewangelia: Mk 3, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet