Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

50. Sympozjum Liturgistów Polskich

Jubileuszowe, 50. Sympozjum Liturgistów Polskich trwa w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej (9-11.09). W spotkaniu uczestniczy ok. 70 księży - profesorów, wykładowców akademickich, naukowo zajmujących się i wykładających  liturgikę. Tematyka tegorocznego spotkania skupiona jest wokół badań nad liturgią w Polsce po Soborze Watykańskim II.

Licheńskie sympozjum rozpoczęło się we wtorek, 09.09. Bezpośrednio poprzedziło je posiedzenie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, któremu przewodniczył bp Adam Bałabuch, szef Komisji, biskup pomocniczy świdnicki. W spotkaniu biorą udział księża - profesorowie, na co dzień pracujący w ośrodkach akademickich i seminariach duchownych w całym kraju.

W relacji ks. prof. Czesława Krakowiaka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizatora tegorocznego sympozjum, większość stanowią księża diecezjalni, natomiast zakonników przybyło zaledwie kilku. Nawiązując do liturgii, a więc do głównego tematu zainteresowania obecnych na spotkaniu księży, wyjaśnił, iż jest ona „sercem Kościoła katolickiego”:
„Całe duszpasterstwo koncentruje się na liturgii. Oczywiście formy są różne – najbardziej podstawową jest Msza św., zwłaszcza niedzielna i świąteczna, ale są także inne formy liturgiczne, m.in. celebracja sakramentów świętych, liturgia godzin zaniedbana, czyli jutrznia i nieszpory. A liturgię uzupełnia pobożność ludowa, czyli wszelkiego rodzaju nabożeństwa, których w Kościele jest całe mnóstwo” – powiedział ks. Czesław Krakowiak.

W związku z tym, iż tegoroczne sympozjum jest jubileuszowym, 50., postanowiono dokonać swoistego  résumé  działalności szacownego gremium, które zostało powołane do życia po Soborze Watykańskim II.
Jako pierwszy z wykładem wystąpił ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, który przywołał tematykę wszystkich dotychczasowych sympozjów liturgistów polskich odbywających się w latach 1964-2013. Następnie głos zabrał ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przedstawił referat traktujący o lubelskiej szkole badań nad liturgią rzymską. Jako ostatni pierwszego dnia obrad głos zabrał ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko z Uniwersytetu Opolskiego, który zajął się tematem badań nad teologią liturgii. Wieczorem natomiast wszyscy uczestnicy sympozjum udali się do bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, aby przed Cudownym Obrazem modlić się podczas Mszy św. o godz. 19:00, której przewodniczył bp Adam Bałabuch.

Dziś z kolei, 10.09, uczestnicy sympozjum rozpoczęli dzień od uczestnictwa we wspólnej Mszy św. połączonej z jutrznią w kaplicy poświeconej bł. Stanisławowi Papczyńskiemu, założycielowi Zgromadzenia Księży Marianów. Porannej liturgii przewodniczył ks. bp Piotr Greger z Bielska Białej.  

Poranną sesję wykładową rozpoczął ks. dr Stanisław Mazur z Rzeszowa, który mówił o badaniach nad pobożnością ludową w Polsce. Duże zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudził wykład ks. dra hab. Andrzeja Żądło, profesora Uniwersytetu Śląskiego, który mówił o wykorzystaniu hermeneutyki, czyli sztuki interpretacji tekstów literackich, w tym tekstów biblijnych i teologicznych, w badaniach nad liturgią. Warto dodać, iż jego wykład przykuł uwagę zebranych m.in. dzięki zaprezentowaniu przykładowych tłumaczeń tekstów liturgicznych z łaciny na język polski, którymi w swojej praktyce zawodowej liturgiści zajmują się na co dzień. Jego zdaniem niezwykle istotne jest dokładne analizowanie tłumaczonych tekstów, gdyż tylko w ten sposób liturgia kościelna może być zrozumiała dla wiernych, co jest sensem pracy uczestników licheńskiego sympozjum. W kolejnym wystąpieniu ks. dr hab. Bogusław Migut z KUL-u przedstawił współczesne kierunki badań nad liturgią.

W sesji popołudniowej oraz jutrzejszej, kończącej trzydniowe obrady, zostaną zaprezentowane sylwetki naukowe profesorów, wybitnych specjalistów z zakresu liturgiki, którzy w przeszłości uczestniczyli w obradach Sympozjum Liturgistów Polskich. Dziś w godzinach popołudniowych uczestnicy spotkania udadzą się do pobliskiego Bieniszewa i Kazimierza Biskupiego, gdzie prelegenci zaprezentują sylwetki zmarłych profesorów-liturgistów. Wspominani będą: ks. prof. dr hab. Wacław Schenk (ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO), ks. dr Wojciech Danielski (ks. dr hab. Zbigniew Wit, prof. KUL), ks. prof. dr hab. Jerzy J. Kopeć (ks. dr Andrzej Grzelak, Gniezno), ks. dr hab. Franciszek Blachnicki (ks. dr Piotr Kulbacki, KUL), ks. prof. dr hab. A. Durak SDB (ks. dr Radosław Błaszczyk SDB) ks. dr Józef Sroka (ks. dr Piotr Kandefer), o. dr Franciszek Małaczyński OSB (ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR, UPJP2), ks. prof. dr hab. Adam L. Szafrański (ks. dr Michał Głowacki, KUL).

Spotkanie zakończy jutro wykład ks. prof. dra hab. Stanisława Araszczuka z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który przedstawi metody stosowane w badaniach nad liturgią.  

Licheń Stary, 10 września 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


6 sierpnia 2020
Czwartek
Pan wywyższony króluje nad ziemią

Święto Przemienienia Pańskiego

Pierwszy czwartek miesiąca
Dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych

39. Kaszubska Piesza Pielgrzymka z Helu na Jasną Górę

Nowenna przed Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Rekolekcje "Jak przeżyć żałobę?" (7 - 9 sierpnia)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia: 6.40


Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet