Matka Boża Bolesna
w
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Spotkanie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP


Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP obradowała wczoraj i dziś (08.09 i 09.09) w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W spotkaniu wzięli udział trzej członkowie zwyczajni oraz dziewięciu konsultorów mianowanych przez Konferencję Episkopatu Polski.

Jak wyjaśnił bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji, od wielu już lat wiodącym tematem spotkań prace nad tłumaczeniem nowego mszału rzymskiego na język polski. Członkowie komisji zajmowali się także innymi kwestiami, które wymagały ich uwagi:
„Zajmujemy się na tych obradach także wskazaniami dotyczącymi Mszy św. sprawowanej w małych grupach i wspólnotach. Dalej będziemy rozważać projekt dyrektorium duszpasterskiego dla egzorcystów. Omawiamy także bieżące sprawy i tematy, które wpływają do Komisji, wobec których trzeba zając konkretne stanowisko”powiedział hierarcha.

Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski w spotkaniu wzięli udział: bp Adam Bałabuch, obecny przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, bp Stefan Cichy, biskup senior diecezji legnickiej, który w przeszłości przewodził pracom Komisji, a także bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej. Konsultorami z kolei księża-profesorowie, pracujący w wyższych seminariach duchownych bądź wykładowcami akademickimi, których centrum zainteresowań naukowych jest liturgika, będący wybitnymi specjalistami w jej zakresie.

Licheńskie spotkanie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów połączone jest w czasie z jubileuszowym, 50. Sympozjum Liturgistów Polskich, które w dniach 9-11 września odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, a w których wezmą udział członkowie wcześniej wspomnianego gremium.  

Komisja dsKultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wspomaga Konferencję Episkopatu Polski w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską. Do jej zadań należy także m.in. opracowanie przekładów na język polski łacińskich tekstów liturgicznych, korekta wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych, opracowywanie projektów dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św., sakramentów itp.

Licheń Stary, 09 września 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


22 lutego 2020
Sobota
Pan moim pasterzem, niczego mi nie braknie

Święto Katedry św. Piotra w Rzymie

Dzień modlitw w intencji Ojca Świętego i jedności Kościoła

Kurs Emaus- wspólnota Ekipa dla Jezusa SNE

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00 
18.00 w intencji małżenstwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 P 5, 1-4
Psalm responsoryjny: Ps 23
Ewangelia: Mt 16, 13-19
realizacja LM Internet  LM Internet